REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Rynek potrzebuje profesjonalnych targów

Targi Building Industry Solutions adresowane są do profesjonalnych odwiedzających, poszukujących oferty wystawców z sektorów budownictwa kubaturowego, drogowego, kolejowego, wodno-śródlądowego czy lotniczego.

   
Tematem wiodącym tej edycji wydarzenia jest budownictwo kubaturowe – wykonawstwo budynków biurowo-komercyjnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów produkcyjno-przemysłowych, a także obiektów towarzyszących przestrzeni przemysłowej, infrastruktura oraz najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie. W programie imprezy targowej znajdą się także wydarzenia o charakterze naukowym: Konferencja – Drogi i Mosty, konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy w budownictwie, czy nowoczesnym rozwiązaniom inżynieryjnym – to tylko niektóre z naszych propozycji. W części konferencyjnej umówione zostaną też najnowsze technologie i materiały wystawców zaangażowanych w tworzenie programu merytorycznego targów. Szeroko zaprezentujemy także temat żeglugi śródlądowej i projekt „Programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej” – który jest jednym z przełomowych w dziedzinie inżynierii wodnej w Polsce w najbliższej perspektywie inwestycyjnej. Wśród prelegentów znajdą się teoretycy i praktycy, autorzy książek i publikacji, najwybitniejsi w Polsce specjaliści. Nad całością programu Wydarzeń czuwa Rada Programowa złożona z 15 osobowości budownictwa, prezesów firm, autorytetów oraz ludzi nauki.

Targi – doskonała forma promocji firm z branży budownictwa infrastrukturalnego

Na targach zawsze obecni są rynkowi liderzy – producenci najnowszych maszyn i urządzeń, specjalistyczne firmy wykonawcze, producenci materiałów budowlanych i systemów konstrukcji. Managerowie tych firm wiedzą, jak ważne jest bezpośrednie dotarcie z ofertą do klienta biznesowego, który podejmując ważną decyzję zakupową nie chce ograniczać się jedynie do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze sprzedawcą. Dobrze przemyślane prezentacje targowe pozwalają sprzedawcy pokazać wszystkie zalety jego produktu lub usługi. W ostatnim czasie na targach uwagę profesjonalnych odwiedzających przykuwają zwłaszcza prezentacje nowoczesnych rozwiązań optymalizacyjnych z zakresu energetyki, systemów modułowych  oraz rozwiązań informatycznych.

Targi kształtują rynek specjalistycznych usług budownictwa

Dynamiczny rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów determinuje potrzebę regularnej prezentacji najnowszych efektów pracy inżynierów oraz ludzi nauki. Targi świetnie gospodarują nowe nurty branżowe, promując przed przedstawicielami branży nowoczesne rozwiązania w budownictwie i napędzając na nie popyt. Nie należy też zapominać o roli targów jako miejscu spotkań i integracji branży, nawiązywania kontaktów biznesowych, kontraktowania, a także wymiany poglądów – zarówno podczas formalnych, zorganizowanych debat, jak i nieoficjalnych spotkań.

Autor: Małgorzata Baszak

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA