Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rządowe wsparcie modernizacji drogi w Rogowie

Modernizacja drogi powiatowej nr 1183K w Rogowie w powiecie miechowskim otrzymała 2,52 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Wartość inwestycji to ponad 5 mln zł.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
To kolejna spośród kilkunastu tysięcy inwestycji na drogach samorządowych, których przeprowadzenie jest możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: wykonanie nowej konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowę zjazdów do posesji, budowę przystanków i wiat autobusowych, wybudowanie kanału technologicznego, utwardzenie poboczy, montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększy się dzięki budowie wyniesionego skrzyżowania DP 1183K z DP 1193K.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w Małopolsce


Z RFRD w latach 2019-2022 dofinansowano ponad 1 tys. zadań z województwa małopolskiego o łącznej wartości ponad 955 mln zł. Umożliwiło to budowę, przebudowę lub remont ponad 1220 km dróg powiatowych i gminnych.

Rządowe wsparcie przyznano także na budowę trzech obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w Małopolsce. Łączne dofinansowane dla obwodnic Zielonek, Brzeszcz i Szczurowej to ok. 110 mln zł.

Od 2021 roku ze środków Funduszu są dofinansowywane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Dzięki nim w województwie małopolskim realizowanych jest ponad 170 takich zadań.

W całym kraju w latach 2019-2022 wsparcie z RFRD uzyskało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tysięcy km. Na ten cel przeznaczono ok. 13 mld zł.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI