REKLAMA
Drogi Wiadomości

Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie dróg z rso

Do 31 stycznia 2024 roku można składać wnioski o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji na drogach samorządowych.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, środki rezerwy subwencji ogólnej zostaną przeznaczone na dofinansowanie:

– inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

– remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

– utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej (zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.) wynosi 335 999 tys. zł.

Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została 27 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA