REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Ścieki popłynęły nowym kolektorem pod Wisłą

13 grudnia br. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. przełączyło przepływ ścieków z tymczasowego układu przesyłowego ułożonego na moście pontonowym do nowego, wydrążonego pod Wisłą rurociągu alternatywnego układu przesyłowego.

Przewiert został wykonany na zlecenie MPWiK przez Inżynierię Rzeszów S.A. oraz PPI Chrobok.

MPWiK realizuje inwestycje, których celem jest zapewnienie Warszawie bezpiecznego i niezakłóconego transferu ścieków komunalnych pod Wisłą do Zakładu „Czajka” wykonując decyzję nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 7 września br.

W ciągu 34 dni wykonano 792 m przewiertu i ułożono w nim rurociąg stalowy o średnicy 1,2 m, który przechodzi od 7 do 8 m pod dnem rzeki. Został ułożony z czterech sekcji o długości około 200 metrów każda. Maksymalna dobowa prędkość głowicy drążącej wyniosła 8,11 m, a podczas całego przewiertu wydobyto ponad 1000 m3 urobku. Roboty prowadzone były 24 godziny na dobę, a na obu placach budowy po stronie ul. Świderskiej i ul. Farysa pracowało każdej doby średnio prawie 100 osób. Wykorzystano 500 t ciężkiego sprzętu i materiałów.  Zrealizowany przez MPWiK pierwszy etap inwestycji to najdłuższy przewiert w technologii direct pipe w Polsce. Zdolność do przesyłu ścieków tak wybudowanego rurociągu jest porównywalna z obecnie ułożonymi dwoma rurociągami na moście pontonowym.Nie zwalniając tempa Spółka ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie drugiej nitki alternatywnego układu przesyłowego – podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową. Termin otwarcia ofert został zaplanowany na 23 grudnia br., o czym poinformowano w oddzielnym komunikacie. Ułożony pod dnem rzeki rurociąg zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną: po lewej stronie rzeki – z Zakładem „Farysa”, a po prawej – z Zakładem „Świderska”.

Inwestycja ta zamknie pierwszą fazę budowy nowego układu do przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, który został zapowiedziany przez władze stolicy w 2019 roku.

W drugiej fazie Spółka wybuduje nowe rurociągi łączące obie nitki zlokalizowane pod dnem Wisły wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi takimi jak komory technologiczne. Na to zadanie postępowanie zostanie ogłoszone w I połowie 2021 r.

Równolegle MPWiK rozpoczęło prace mające na celu zaprojektowanie i wykonanie robót demontażowych rurociągów technologicznych syfonu w tunelu pod Wisłą po tegorocznej awarii. Prace te Spółka prowadzi we współpracy z ekspertami Politechniki Krakowskiej oraz za wiedzą Prokuratury i mają one zostać wykonane do końca 2021 roku.

Tekst i zdjęcie: MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA