REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Ścieżka rowerowa w Otrębusach z dofinansowaniem

Gmina Brwinów otrzymała prawie 300 tys. zł dofinansowania z funduszy unijnych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach.

Fot. Freepik.com
Fot. Freepik.com

 Ścieżka w Otrębusach powstanie w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap III”. Jest on realizowany na mocy porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy gminami Michałowice, Brwinów, Nadarzyn oraz miastami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów. Liderem projektu i beneficjentem jest gmina Michałowice, która koordynowała złożenie wniosku o dofinansowanie. W ramach wspólnej inwestycji powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe wraz infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie również 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz dwa połączenia graniczne. Dzięki środkom unijnym w wysokości 297 tys. zł sieć dróg rowerowych na terenie gminy Brwinów powiększy się w 2022 r. o ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach. Ścieżka powstanie od strony ul. Franciszkańskiej w kierunku ul. Natalińskiej na odcinku 160 m.

Realizacja projektu jest przykładem dobrej współpracy między samorządami, z której efektów będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy, lecz także turyści. Planowane ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe zapewnią bezpieczne i wygodne połącznie między poszczególnymi gminami i miastami, a także przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 24,2 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 19 mln zł. Z tej puli środków gmina Brwinów otrzymała ponad 297 tys., co pokryje 80% kwalifikowalnej wartości zadania.

Źródłoi: Gmina Brwinów
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA