REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Siedlce i Zambrów zyskają obwodnicę

9 lipca minister Adamczyk zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnicy Siedlec w ciągu DK63 i Zambrowa w ciągu DK63 i 66. Obie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

   
– Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Siedlce i Zambrów zyskają tak bardzo potrzebne mieszkańcom i kierowcom obwodnice. Nie tak dawno ogłosiliśmy realizację 100 obwodnic, głównie średnich i mniejszych miejscowości, a dotychczas uruchomiona została już przeszło połowa zadań z tego programu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Siedlec


Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu z centrum miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 63. Obwodnica o długości ok. 8 km ominie miasto po północno-zachodniej stronie. Inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, a także ukończenie autostrady A2, zmieni układ komunikacyjny Siedlec i regionu. Ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie już prowadził do tej miejscowości.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Budowa obwodnicy Siedlec to nowe zadanie, dla którego nie były dotychczas prowadzone prace przygotowawcze, a proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej. Proces przygotowawczy będzie prowadzony w latach 2020-2024, a realizacja zakończy się w 2029 r.

Obwodnica Zambrowa


Podstawowym celem budowy obwodnicy Zambrowa jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, który na kierunku północ-południe obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 63 i 66.

Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Zambrowie. Obwodnica poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja będzie stanowiła także dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S8. Dzięki temu poprawi się dostępność drogi ekspresowej ze strony południowej i wschodniej, czyli z kierunków Bielska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego.

W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 7 kilometrów. Obwodnica Zambrowa zostanie zaprojektowana w nowym śladzie, zgodnie z wynikami analiz wielokryterialnych w zakresie określenia wariantu przebiegu drogi.
Budowa obwodnicy Zambrowa to nowe zadanie, dla którego nie były dotychczas prowadzone prace przygotowawcze, a proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej, co jest planowane do połowy 2023 r. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2024 r., a zawarcie umowy z wykonawcą na początek 2025 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2026-2028.

Źródło: Ministerstwo InfrastrukturyGrafika: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA