REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Skanska rozbuduje DW 579 Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice

Skanska podpisała z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowieckie – Radziejowice o wartości 57 mln zł netto.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 to jedna z najważniejszych inwestycji na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Dzięki pracom, które wykona Skanska, poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu wszystkich użytkowników, tj. pieszych, rowerzystów i kierowców.

Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji drogi wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice o długości 11,5 km. Jezdnia drogi głównej zostanie poszerzona do 7 m (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m). Skanska wykona też pobocze o szerokości 1,5 m. Zakres prac przewiduje rozbudowę istniejących i budowę nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach: Kałęczyn, Janinów, Adamowizna, Mościska i Kuklówka. Zostanie wymieniona zniszczona kostka brukowa i obrzeża chodnikowe. Chodniki i ścieżki rowerowe zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni zostaną od niej oddzielone pasem zieleni lub rowem przydrożnym. Zaprojektowano także przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych oraz wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo. Na odcinku drogi w miejscowościach Mościska i Kuklówka powstaną dwa ronda.

W ramach prac Skanska zajmie się również przebudową i budową przepustów pod drogą i zjazdami, przebudową odwodnienia drogi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego przez rzekę Pisia Tuczna. Zakres inwestycji przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i gazociągu, budowę dwóch zbiorników retencyjnych i komór drenażowych oraz korektę nienormatywnych łuków poziomych, podłużnych i pionowych.

Termin realizacji inwestycji to lipiec 2020 r. Kontrakt będzie finansowany z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. mazowieckiego na lata 2014-2020.

Autor: Agnieszka Kania, Skanska S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA