REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Spółka PKP zaangażowana w działania realizowane w ramach UIC

15 maja na zaproszenie prezesa PKP Alana Beroud do Warszawy przybył François Davenne, dyrektor wykonawczy organizacji UIC (Union Internationale des Chemins de fer). Celem wizyty było m.in. omówienie zaangażowania Polskich Kolei Państwowych w prace organizacji oraz priorytetów i najważniejszych prac prowadzonych w ramach UIC.

Zdjęcie: PKP SA, www.pkp.pl

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe zaangażowanie PKP S.A. w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) – największej organizacji kolejowej na świecie – które przyczyniło się do przedłożenia wielu ważnych inicjatyw usprawniających zarówno funkcjonowanie samej organizacji, jak i zwiększającej jej wartość dodaną dla wszystkich członków. Podkreślono także aktywność PKP w realizacji dotychczasowego Programu Prac dla Regionu Europy oraz merytoryczny wkład w budowę nowego 2-letniego programu i nakreślenie w jego ramach, wraz z innymi dużymi europejskimi kolejami, dalszych priorytetowych kierunków rozwoju regionu europejskiego na lata 2024-2025.

Polskie Koleje Państwowe zapowiedziały także jeszcze większe zaangażowanie w obecne merytoryczne prace i działania organizacji, szczególnie w takich strategicznych obszarach, jak przyszłościowy system komunikacji kolejowej – FRMCS, cyfrowa platforma wymiany danych, system biletowy w oparciu o OSDM, czy szeroko rozumiane działania z zakresu B+R, sztucznej inteligencji oraz przyszłościowych rozwiązań cyfryzacyjnych kolei.

– UIC ma do odegrania istotną rolę w promowaniu kolei jako optymalnego środka transportu, zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Jestem głęboko przekonany, że PKP mogą pełnić tu ważną rolę – naszym wspólnym celem pozostaje promowanie kolei jako kluczowego, zrównoważonego środka masowego transportu, skutecznie adresującego potrzebę dekarbonizacji sektora transportu i zapobiegania zmianom klimatycznym – powiedział dr Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Podczas spotkania omówiono także kwestie strategicznych priorytetów UIC w pozostały regionach świata, wspólnych projektów międzyregionalnych i wymiany know-how pomiędzy nimi, a także potencjału dalszego rozwoju korytarzy euroazjatyckich w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, budowania odporności systemów kolejowych oraz zaangażowania PKP w tworzonych obecnie przez UIC Regionalnych Centrach Kompetencyjnych. W spotkaniu wzięli udział również Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. i Tomasz Lachowicz, dyrektor przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA