REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Spółka PLK szuka rozwiązań by zapewnić sprawne podróże

PLK rozpoczęły działania mające na celu eliminowanie usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych, aby zapewnić pasażerom i przewoźnikom sprawne i punktualne podróże. W tym celu PLK rozpoczął audyt obiektów infrastruktury kolejowej oraz opracowuje nowe rozwiązania, by zapobiec awariom na sieci kolejowej, a w przypadku ich wystąpienia jak najszybciej je usunąć.

Zdjęcie: Włodzimierz Włoch, www.plk-sa.pl

Piotr Kubicki, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. transformacji cyfrowej przeprowadza obecnie inwentaryzację na obiektach kolejowych. Jej celem jest dokładna analiza działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemów telekomunikacyjnych i IT.

– Inwentaryzacja urządzeń pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy, aby infrastruktura kolejowa działała sprawnie i bez zakłóceń, a podróże były komfortowe dla pasażerów. Wyniki audytu będą kluczowym narzędziem do wprowadzenia nowych działań i podniesienia standardów usług kolejowych – mówi Piotr Kubicki, członek Zarządu i dyrektor ds. transformacji cyfrowej.

Cyfrowe rozwiązania na horyzoncie

Jednym z rozwiązań, jakie PLK planują wdrożyć, będzie cyfrowy system rejestracji i obsługi zgłoszeń awarii oraz usterek. Pracownicy PLK oraz firmy serwisujące skorzystają z unikalnej aplikacji do zgłaszania usterek. Planowane funkcjonalności pozwolą na ujednolicenie kanałów wymiany informacji między służbami PLK i wykonawcami umów serwisowych, co przełoży się na szybsze usuwanie awarii. Firmy serwisujące będą mogły na bieżąco śledzić postęp naprawy i efektywnie reagować na zgłoszenia. Specyfikacja oraz testowe wdrożenie systemu planowane są w najbliższych kilku miesiącach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA