Kolej Wiadomości

Spółka z Grupy Trakcja z kontraktem na Litwie

Wchodząca w skład Grupy Trakcja litewska spółka Kauno Tiltai podpisała wartą blisko 199 mln zł umowę na kompleksową przebudowę szlaku kolejowego na trasie Plungė – Šateikiai. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 38 miesięcy.

Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Inwestycja przewiduje modernizację istniejącego toru o długości 13,9 km oraz budowę nowego, równoległego do wyznaczonej trasy. Ponadto, wyremontowane zostaną obiekty inżynieryjne: mosty i przepusty, a także sieć kanalizacji deszczowej i urządzenia systemu ERTMS. Na stacjach kolejowych Plungė i Šateikiai zostanie przebudowany układ torowy celem dostosowania do obsługi dłuższych pociągów i tym samym podniesienia komfortu podróżnych. Dodatkowo wzdłuż remontowanej trasy powstaną nowe ekrany akustyczne oraz ogrodzenia zabezpieczające. W efekcie prac pociągi pasażerskie będą mogły przyspieszyć do prędkości 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

Całość inwestycji zostanie zrealizowana w terminie 38 miesięcy.

Projekt przyczyni się do zwiększenia przepustowości szlaku komunikacyjnego między Wilnem a portem w Kłajpedzie.

Kauno Tiltai jest największą spółką sektora budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Firma specjalizuje się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej.

Tekst i zdjęcie: Robert Kuczyński, Trakcja PRKiI S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI