REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkania informacyjne ws. przebiegu Drogi Czerwonej w Gdyni

Gdański Oddział GDDKiA zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie przebiegu Drogi Czerwonej w Gdyni. Nowa trasa ma połączyć w przyszłości istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu z rozwijającym się portem w Gdyni.

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

W Gdyni oraz na terenie Gminy Kosakowo zostaną zorganizowane spotkania informacyjne z mieszkańcami w ramach prac projektowych przebiegu nowej trasy, która zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z drogą ekspresową S6. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

– 22.11.2023 r. (środa) godz. 17:00 – Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. 10 lutego 33 Gdynia;

– 23.11.2023 r. (czwartek) godz. 17:00 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu (sala gimnastyczna) Pomorska 30, Dębogórze;

– 24.11.2023 r. (piątek) godz. 17:00 – Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. 10 lutego 33 Gdynia.

Na spotkaniach informacyjnych projektanci przedstawią warianty przebiegu osi drogi i omówią uwarunkowania związane z tymi propozycjami. Ponadto bardzo ważnym aspektem będzie wysłuchanie opinii społeczności lokalnych co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie spotkań oraz po ich zakończeniu (w terminie do dnia 10.12.2023 r.) będą Państwo mogli, także w formie pisemnej, przedstawić swoją opinię co do omówionych rozwiązań projektowych.

Droga Czerwona

Trasa ta zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z drogą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia z portem dla ruchu ciężkiego. Droga Czerwona takich ograniczeń nie będzie miała, poprawi dostępność do portu od strony lądu, a także zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Nowa trasa powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. GDDKiA nie zapomina również o niechronionych uczestnikach ruchu, dlatego przewidziano realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA