Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie GDDKiA ws. formuły PPP

GDDKiA przygotowuje się do realizacji zadań inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Przedstawicieli sektora budowlanego zainteresowanych realizacją Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi S6, zapraszamy na spotkanie.

Zapraszamy na spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Spotkanie zainteresowanych podmiotów w celu omówienia założeń technicznych, finansowych i prawnych projektów drogowych przygotowywanych do realizacji w formule PPP zaplanowaliśmy na 16 grudnia br. w ośrodku szkoleniowym GDDKiA w Józefowie.

Szczegółowe informacje wraz z agendą zostaną przekazane osobom, które zarejestrują się do udziału w spotkaniu. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać do 11 grudnia br. na adres janiszewska@gddkia.gov.pl.

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy/organizacji oraz stanowiska.

Szukamy konstruktywnych rozwiązań

Celem spotkania jest próba przygotowania optymalnych rozwiązań i konstruktywna dyskusja na temat ryzyk występujących w realizacji zadań w formule PPP oraz odpowiednie ich umiejscowienia w całym procesie inwestycyjnym.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Jeszcze w 2020 r. planujemy rozpisanie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie OMT w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy i utrzymywanie jej przez kolejne 26 lat. W zamian partner prywatny będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

Więcej informacji o PPP znajdą Państwo na stronie: www.ppp.gov.pl.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI