REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Spotkanie GDDKiA z podwykonawcami w Katowicach

Wczoraj w siedzibie GDDKiA w Katowicach odbyło się spotkanie Zamawiającego z Podwykonawcami, Usługodawcami i Dostawcami, pracującymi na budowie autostrady A1, odc. F.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Główny Wykonawca, który podpisuje umowę na budowę i zawiera m.in. umowy podwykonawcze, jest zobowiązany regulować wszystkie należności wobec swoich kontrahentów. W sytuacji, gdy tego nie robi – GDDKiA podejmuje stosowne działania i wypłaca należne środki poszkodowanym podwykonawcom.

Podczas spotkania z zainteresowanymi podmiotami ustalono, że GDDKiA dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrywać wnioski o płatność bezpośrednią, a firmy, które złożyły wnioski, będą je na bieżąco uzupełniać w razie konieczności. Takie działanie powinny w znaczący sposób przyspieszyć wypłatę należności. Dlatego od 4 marca zostanie rozszerzony zespół, zajmujący się wnioskami złożonymi na budowanym odcinku F. Wszystko po to, aby przyspieszyć rozpatrywanie złożonych dokumentów.

Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, po wyczerpującej analizie przedłożonych wniosków. Tym nie mniej jesteśmy zdeterminowani, aby Podwykonawcy dostali swoje pieniądze, stąd deklaracja pełnej mobilizacji, aby jak najszybciej weryfikować wnioski i niezwłocznie regulować płatności. Dlatego realizujemy działania mające na celu jak najszybszą wypłatę zaległych a należnych firmom środków. Należy pamiętać, że na czas rozpatrywania wniosku ma wpływ kompletność złożonych dokumentów.

Dodatkowo wymagamy od Głównego Wykonawcy dalszej realizacji kontraktu po zakończeniu okresu zimowego. W przeciwnym wypadku podejmiemy zgodne z kontraktem działania, stosowne do tego, aby jak najszybciej zrealizować całą inwestycję i udostępnić trasę kierowcom przy zachowaniu najwyższej jakości wykonywanych prac.

Na budowie autostrady A1, odcinek F, zawartych jest ponad 300 umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. Spotkania z Podwykonawcami odbywają się w GDDKiA co miesiąc. Do chwili obecnej do Zamawiającego wpłynęło ponad 30 wezwań do bezpośredniej płatności, z czego 14 dotyczy robót budowlanych.
GDDKiA gotowa na każdą ewentualność


GDDKiA w kontraktach odpowiednio zabezpieczyła ochronę wydatkowanych środków publicznych, a więc interesu Skarbu Państwa. To przekłada się na realne działanie instytucji zarówno w okresie budowlanym jak i zimowym. W wyniku stałego i bieżącego monitoringu inwestycji, mimo okresu zimowego, GDDKiA mobilizuje firmy do podejmowania prac w celu uniknięcia ew. opóźnień i w rezultacie późniejszych konsekwencji i kar umownych.

Co ważne, równolegle GDDKiA wykorzystuje obecny czas do inwentaryzacji placów budów, na których prace były i są na zbyt niskim poziomie zaangażowania. Dzięki temu GDDKiA będzie przygotowana na sytuację ew. odstąpienia od umowy określonych wykonawców. Ma to później pozwolić na jak najszybsze, konieczne w takiej sytuacji wyłonienie nowego wykonawcy i rozpoczęcie prac na pełnym froncie robót.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA