Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Spotkanie Grupy PKP z kolejami białoruskimi

Wczoraj siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie kierownictwa spółek Grupy PKP z delegacją Kolei Białoruskiej, podczas którego omówiono dotychczasową współpracę oraz perspektywy rozwoju przewozów pasażerskich i towarowych w 2018 r.

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele PKP S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP Intercity, PKP CARGO i PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej.

15 lutego 2018 r. na zaproszenie Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. odbyły się rozmowy kierownica spółek wchodzących w skład Grupy PKP z przedstawicielami Kolei Białoruskiej (Belaruskaja Chygunka) pod przewodnictwem naczelnika Władimira Morozowa. Podczas spotkania omówione zostały główne kierunki współpracy kolei w różnych obszarach jej działalności. Szefowie PKP S.A. i BCz potwierdzili wolę dalszej dobrej, dwustronnej współpracy pomiędzy kolejami podczas realizacji międzynarodowych przewozów kolejowych. Jednym z tematów była organizacja przewozów towarowych w zeszłym roku i perspektywy ich rozwoju w 2018 roku, m.in. w kontekście prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w latach 2018-2020.Na spotkaniu przedstawione zostały także wyniki prac wspólnej grupy roboczej ds. analizy operacyjnej przekazywania ładunków przez białorusko-polskie przejścia graniczne i działań podjętych w celu zapewnienia bezproblemowego kierowania pociągów w relacjach Wschód – Zachód – Wschód. Jednymi z omawianych koncepcji było skierowanie części ładunków na przebiegającą przez Polskę linię szerokotorową (LHS) oraz wznowienie ruchu towarowego przez przejście graniczne Czeremcha – Wysokie Litewskie. Wynika to zarówno z rosnących przewozów towarowych między Polską i Białorusią (w tym wzrostu liczby pociągów kursujących do i z Chin), jak również z faktu zaplanowanych przez PKP PLK inwestycji w ramach realizacji projektu LCS Terespol.


Tematem rozmów była także organizacja dalekobieżnych połączeń pasażerskich. Obecnie realizowane są codziennie kursy relacji Kraków – Grodno – Kraków (przez Warszawę i Białystok) oraz Warszawa – Brześć – Warszawa (skomunikowane z pociągiem do Mińska). Z myślą o stworzeniu jeszcze lepszej oferty PKP Intercity prowadzą rozmowy z Koleją Białoruską o codziennych kursach bezpośredniego wagonu relacji Mińsk – Warszawa – Mińsk w składzie pociągu „Polonez”. PKP Intercity są gotowe do wprowadzenia tego rozwiązania od 10 czerwca 2018 r. Dodatkowo rozważane jest uruchomienie drugiej pary dziennych pociągów relacji Warszawa – Brześć – Warszawa, które również skomunikowane byłyby z pociągami do i z Mińska.


Podczas spotkania prezes Krzysztof Mamiński oraz Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. podpisali dodatkowe porozumienie do umowy o wzajemnych rozrachunkach między PKP S.A. a Zjednoczeniem Państwowym „Kolej Białoruska” za przewozy kolejowe w komunikacji międzynarodowej.


Wczorajsze spotkanie jest potwierdzeniem dobrej współpracy pomiędzy Grupą PKP a Koleją Białoruską, budowanej na przestrzeni wielu lat z sukcesem, pomimo wielu wyzwań i trudności.

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI