REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie informacyjne ws. przebiegu S12 w okolicy Dorohuczy

Na 17 czerwca 2024 r. zaplanowano spotkanie dla mieszkańców gmin Trawniki oraz Siedliszcze, na którym omówimy warianty przebiegu drogi ekspresowej w rejonie Dorohuczy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Udział w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach (adres: Trawniki 604, 21-044 Trawniki), które rozpocznie się o godz. 17, może wziąć każda osoba, która jest zainteresowana przebiegiem inwestycji. Projektanci przedstawią szczegółowo proponowane warianty przebiegu drogi i odpowiedzą na wszystkie pytania.

W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu, każdy może zgłosić swoje propozycje, przekazać ewentualne uwagi lub sugestie dotyczące inwestycji na specjalnym formularzu.

Trzy warianty

Spotkanie dotyczy planowanej realizacji odcinka drogi ekspresowej S12 o długości ok. 5,7 km, między Pełczynem (obiekt WD-08) a Chojnem Nowym Drugim (obiekt WD-15). Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy.

Projektanci zaproponowali trzy warianty przebiegu drogi: wariant I północny, II środkowy oraz III południowy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA