REKLAMA
Drogi Wiadomości

Spotkanie koordynacyjne ws. drogi ekspresowej S3 i autostrady D11

W związku z podpisanymi w dniu 17 października umowami z Wykonawcami robót dla Zadania III i IV drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa, 6 listopada zorganizowane zostało Transeuropejskie spotkanie koordynacyjne drogi ekspresowej S3 i autostrady D11.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GDDKiA Oddział Wrocław, Zarządcy dróg krajowych i autostrad z Republiki Czeskiej Ředitelství silnic a dálnic ČR z Hradec Kralove, a także Konsultant oraz Wykonawcy Zadania III i IV drogi ekspresowej S3 oraz autostrady D11.

Głównym celem przedmiotowego spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy Zarządcami obu dróg, Konsultantem, Wykonawcami drogi ekspresowej S3 i autostrady D11 oraz wymiana pierwszych spostrzeżeń związanych z realizacją przedmiotowych dróg.

Dnia 18 marca 2005 r. w Straszynie podpisana została „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej”. Od tego momentu obie strony wskazanej umowy, zaczęły prowadzić cykliczne spotkania koordynacyjne dotyczące styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11 (do 2016 r. drogi ekspresowej R11).

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA