REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie szefów PKP i CER

16 maja 2024 roku w warszawskiej siedzibie PKP odbyło się spotkanie Alana Beroud, prezesa zarządu PKP i Grupy PKP z Alberto Mazzolą, dyrektorem wykonawczym Wspólnoty Kolei Europejskich i Zarządców Infrastruktury (CER). Dyrektor CER przedstawił założenia obecnej i przyszłej polityki transportowej oraz plany działalności organizacji.

Zdjęcie: PKP SA, www.pkp.pl

Podczas spotkania przedyskutowano tematykę odnoszącą się do aktualnych wyzwań stojących przed sektorem kolejowym, związanych m.in. z propozycjami legislacyjnymi przedłożonymi przez KE. CER odniósł się także do postulatów strategicznych na przyszłe lata, które w najbliższym czasie będzie prezentował w imieniu kolei instytucjom europejskim w formie tzw. Manifestu CER. Prezentacja priorytetów sektora ma szczególne znaczenie w obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w kontekście powołania nowej Komisji Europejskiej. Rozmawiano również o przyszłej współpracy PKP S.A. i CER w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE (pierwsza połowa 2025 r.) oraz o przyszłym kształcie Zarządu CER. Dyrektor Mazzola zaproponował objęcie funkcji wiceprzewodniczącego organizacji przez prezesa zarządu PKP S.A.

Alan Beroud podkreślił wagę dalszej bliskiej współpracy w ramach CER. – Obecnie sprawy związane z ekologiczną mobilnością i transportem mają coraz większe znaczenie w poszczególnych politykach unijnych, zarówno w zakresie gospodarczym, społecznym, jak również w kontekście polityki globalnej. Polska kolej ma ambicję odegrania istotnej roli odnośnie skutecznego przesunięcia modalnego w Europie – powiedział prezes PKP S.A.

Podczas spotkania podkreślono rolę kolei, która jest niezbędna dla zachowania zrównoważonej mobilności oraz wyrażono potrzebę wsparcia działań na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania rozwoju tej gałęzi transportu. Spotkanie odbyło się w przeddzień posiedzenia grupy roboczej CER dedykowanej dyrektorom HR, której posiedzenie w Warszawie zorganizowało PKP S.A. W rozmowie wzięli udział również Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. i Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli.

Wspólnota Kolei Europejskich i Zarządców Infrastruktury to najaktywniejsza organizacja kolejowa w Brukseli, z którą na co dzień współpracuje Przedstawicielstwo PKP i eksperci spółek PKP. CER zrzesza ok. 70 przedsiębiorstw kolejowych, stowarzyszeń krajowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej, która reprezentuje interesy swoich członków wobec instytucji unijnych. Polskie Koleje Państwowe S.A. są pełnoprawnym członkiem CER od 2002 r. i aktywnie uczestniczą w pracach CER zarówno na szczeblu roboczym z udziałem ekspertów spółek PKP, jak i na poziomie politycznym, podejmując szereg prokolejowych inicjatyw organizacji.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA