REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Spotkanie wiceministra infrastruktury z ambasadorem Ukrainy

Realizacja uzgodnień zawartych w podpisanym 16 stycznia br. porozumieniu między ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem a przedstawicielami polskich przewoźników, znajdujących się w gestii strony ukraińskiej była tematem spotkania bilateralnego wiceministra Pawła Gancarza z ambasadorem Ukrainy w RP Vasylem Zvarychem, które odbyło się 18 stycznia br. w Ministerstwie Infrastruktury.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

To kolejne spotkanie przedstawiciela kierownictwa resortu infrastruktury ze stroną ukraińską od momentu podpisania przez przedstawicieli komitetów protestujących przewoźników porozumienia, na podstawie którego strona społeczna zaprzestała do 1 marca 2024 r., trwających od 6 listopada 2023 r. protestów.

Poza koniecznością pełnej realizacji przez stronę ukraińską podjętych w trakcie dwustronnych spotkań uzgodnień, wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz poinformował także swego rozmówcę, że Polska będzie w najbliższym czasie zgłaszać na forum unijnym swoje propozycje zmian w umowie liberalizującej transport UE-Ukraina i zaprosił do współpracy stronę ukraińską. Wiceminister podkreślił, że działania Polski w tym kierunku są nakierowane na wypracowanie korzystnych warunków dla obu stron.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA