REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie wiceministra infrastruktury z organizatorami i przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego

Ministerstwo Infrastruktury wsłuchuje się w głos organizatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego. Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury z udziałem wiceministra Pawła Gancarza dyskutowano o rozwiązaniach wspierających samorządy w walce z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Celem spotkania było zapoznanie się z uwagami, wnioskami i propozycjami uczestników rynku przewozów autobusowych dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w tym skuteczności oddziaływania wsparcia udzielanego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) na rynek przewozów drogowych.

Wiceminister Paweł Gancarz zaznaczył, że Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę rewizji przepisów o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu i zasad wykonywania publicznego transportu zbiorowego, w tym funkcjonowania FRPA.

Oprócz przekazania spostrzeżeń branży na temat dotychczasowego funkcjonowania systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego, dyskusja była okazją do rewizji działań nakierowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców z mniejszych miejscowości. Uczestnicy w większości pozytywnie ocenili funkcjonowanie FRPA podkreślając, że dofinansowanie z funduszu jest istotnym wsparciem dla rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wskazali przy tym jednocześnie na potrzebę korekty niektórych przepisów oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tak aby wzmocnić nie tylko efektywność alokacji środków funduszu, lecz również poprawić ramy prawne organizacji rynku transportu zbiorowego w Polsce.

Na bazie zgłoszonych uwag i spostrzeżeń Ministerstwo Infrastruktury przeprowadzi analizę i ocenę efektywności omawianych przepisów oraz przedstawi rozwiązania, tak aby stanowiły one skuteczną odpowiedź na aktualne oczekiwania wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku publicznego transportu zbiorowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA