REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie ws. budowy S11 Koszalin – Bobolice

W siedzibie szczecińskiego Oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie z wykonawcami zainteresowanymi udziałem w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 na odc. Koszalin – Bobolice.

Celem tego spotkania było wyjaśnienie wątpliwości wykonawców dotyczących przedmiotu zamówienia, co ma się przełożyć na lepszą jakość ofert w postępowaniu.

Ważne spotkanie

W zebraniu wzięło udział 18 przedstawicieli wykonawców z 12 firm. Podczas spotkania przedstawiono informację o projekcie i trwającym przetargu na realizację w formule „projektuj i buduj”. Zostały również omówione najczęściej występujące pytania ze strony wykonawców. Łącznie w dotychczasowych 3 postępowaniach na realizację S11 Koszalin – Bobolice wpłynęło ponad 2600 pytań ze strony wykonawców. Na spotkaniu padły kolejne pytania, na które wszyscy potencjalni wykonawcy otrzymają odpowiedź.

Dialog buduje sukces

GDDKiA stale zwiększa zakres dialogu z branżą budowlaną, po to aby zawczasu rozstrzygać pojawiające się wątpliwości. Jest to szczególnie ważne na etapie przetargu, gdyż pozwala uniknąć problemów przy realizacji zadania. Trzeba podkreślić, iż sprawna i terminowa budowa dróg, przy współdziałaniu inwestora i wykonawcy, leży w interesie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Nie rzucamy słów na wiatr

Spotkanie w sprawie przetargu na S11 to nie przypadek. Na zorganizowanym na początku marca br. przez GDDKiA spotkaniu z przedstawicielami generalnych wykonawców realizujących wszystkie kontrakty z PBDK, p.o. Generalnego Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Pan Tomasz Żuchowski, zaproponował, aby jednym z nowych narzędzi wspierających wykonawców stała się praktyka organizowania spotkań zamawiającego z firmami budowlanymi po ogłoszeniu postępowań przetargowych na duże lub skomplikowane inwestycje.

Celem tych spotkań ma być omówienie, na odpowiednio wczesnym etapie, wątpliwości pojawiających się po stronie branży w związku z danym postępowaniem przetargowych. Efektem takich spotkań miałoby być eliminowanie zbędnych ryzyk po stronie potencjalnych wykonawców, a tym samym uniknięcie sztucznego podnoszenia wartości składanych ofert i dzięki temu zwiększenie szansy na wyłonienie wykonawcy, bez potrzeby unieważniania postępowań. Takie spotkania pozwolą również na uniknięcie ewentualnych nieporozumień także na etapie realizacji danej inwestycji.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA