REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Sprawdzenie oddziaływania S2 na otoczenie

28 grudnia br. warszawski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z monitoringiem dla S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zakres analizy i monitoringu został określony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wykonawcą jest firma Lemitor Ochrona Środowiska z Wrocławia, która wyceniła zadanie na 218 325 zł.

W ciągu czterech miesięcy od daty zawarcia umowy, czyli z końcem kwietnia 2023 r., GDDKiA mam otrzymać analizę porealizacyjną. Opracowanie to będzie zawierać m.in. wyniki pomiarów poziomu hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. Natomiast po 10 miesiącach od daty zawarcia umowy, czyli pod koniec października 2023 r., powstanie raport z pomiarów poziomu hałasu oraz emisji substancji do powietrza i gleby.

Analiza porealizacyjna oceni m.in. skuteczność zastosowanych zabezpieczeń akustycznych na terenach podlegających stosownej ochronie. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, analiza wskaże obszary wymagające działań minimalizujących, np. zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zabezpieczeń.

Badania powietrza – tunel


Od września 2021 r. do końca 2022 r., w sąsiedztwie obiektu pod Ursynowem, wykonywane są pomiary i badania powietrza atmosferycznego zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20 października 2017 r. Wykonawcą jest firma Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a wartość umowy to 3 761 340 zł.

Wykonawca zbierał dane z rejonu wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali. Dotyczyły one stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Badania były prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali.

W terminie do 90 dni od upływu terminów wykonania wszystkich pomiarów, czyli do końca marca 2023 r., wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej w tym zakresie.

18,5 kilometra S2 Puławska – Lubelska


22 grudnia 2021 r. kierowcy po raz pierwszy wjechali na ok. 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z najdłuższym mostem na Wiśle. Rok później udostępniono do ruchu kolejne ok. 4,5 kilometra S2 z tunelem pod Ursynowem, co znacznie ułatwiło przemieszczanie się pomiędzy południowymi dzielnicami Warszawy. Droga ekspresowa S2 usprawniła wyjazd ze stolicy w kierunku Siedlec i Lublina, połączyła także autostradę A2 po zachodniej i wschodniej stronie Warszawy.

Dofinansowanie ze środków UE


Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska – Lubelska była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wyniosło ok. 1,7 mld zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA