REKLAMA
Drogi Wiadomości

Środki na rozbudowę DW 579 Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice

Minister Inwestycji i Rozwoju zdecydował o przeznaczeniu środków budżetu państwa na dofinansowanie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 579 Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice.

– Realizacja inwestycji przełoży się na zwiększenie dostępności komunikacyjnej zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz stworzy warunki do jej gospodarczego ożywienia. Poprawa stanu drogi podniesie jakość życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie hałasu, obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Przekazanie z budżetu państwa kwoty 12 mln zł Samorządowi Województwa Mazowieckiego stanowi realizację zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. Rząd sukcesywnie przekazuje środki budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dotychczas Minister Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektów realizowanych w województwie mazowieckich przeznaczył z budżetu państwa środki w łącznej wysokości blisko 13,71 mln zł.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA