REKLAMA
Drogi Wiadomości

Środki z KPO na transport intermodalny

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponent E, Inwestycja: E2.1.3. Celem konkursu jest wybór projektów obejmujących transport intermodalny – terminale drogowo-kolejowe zlokalizowane na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i zakup 200 sztuk taboru do przewozów intermodalnych. Łączna kwota na te inwestycje to prawie 781,6 mln zł.

Grafika: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Zgłaszane w ramach tego naboru projekty powinny obejmować:

  • budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych,
  • zakup lub modernizację urządzeń do obsługi terminali intermodalnych,
  • nabycie lub udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym,
  • zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego,
  • nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.

W ramach naboru jest ponadto dopuszczalna realizacja projektów integrujących ww. typy inwestycji.

Wnioski, w terminie od 16 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r., mogą składać:

  • Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego,
  • Przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego,
  • Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA