REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r.

Minister Finansów przekazał jednostkom samorządu terytorialnego informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową. W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł.

– Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem. Rezerwa subwencji ogólnej jest kolejnym, obok Funduszu Dróg Samorządowych, z którego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy 36 mld zł, źródłem wsparcia samorządów –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:
– 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
– 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
– 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
– utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:
– inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
– utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
– remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA