REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Stacja Jaworzyna Śląska po przebudowie

Podróżni na stacji w Jaworzynie Śląskiej mogą korzystać z trzech komfortowych peronów, z odrestaurowanymi wiatami.

 
 
Dostęp do pociągów wszystkim osobom gwarantują windy. Przedłużone przejście między dworcem, peronami a miastem skraca drogę do pociągów i ułatwia komunikację mieszkańcom. Prace za blisko 40 mln zł przywróciły blask ważnej stacji na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz Świdnicy.

Przejście podziemne na stacji w Jaworzynie Śląskiej ma 120 metrów – zostało przedłużone prawie o 50 metrów. Ułatwi dostęp do peronów i budynku dworcowego. Mieszkańcy zyskują oczekiwaną od lat możliwość bezpiecznego przejścia przez linię kolejową, przebiegająca przez miasto. Trasa przejścia od strony ul. Powstańców została poprowadzona wygodną pochylnią ze ścieżką naprowadzającą, ułatwiającą przejście osobom niewidomym. Trzy windy na perony zapewniają wygodny dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Przejście ma zadaszenie, którego konstrukcja harmonizuje z historycznymi, odrestaurowanymi wiatami peronowymi. Nowy obiekt jest dobrze oświetlony. Dla wygody podróżnych wyposażono go w nagłośnienie. Monitoring zwiększa bezpieczeństwo na terenie kolejowym.

Dla transportu kolejowego ważna jest odpowiednia, żelbetowa konstrukcja obiektu. Zastosowane rozwiązanie zapewnia możliwość przejazdu nad przejściem wszystkich pociągów, zarówno pasażerskich jak i towarowych (o nacisku na oś do 221 kN).

Do 2018 r. zakończono przebudowę dwóch peronów i istniejącego przejścia. Ostatni etap inwestycji na stacji Jaworzyna Śląska, poza przedłużeniem przejścia na druga stronę stacji, objął również modernizację środkowego peronu nr 2. Teraz obiekt jest wyższy i ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Winda gwarantuje dogodny dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania. Renowację przeszła drewniana wiata. Wraz z wiatami z sąsiednich dwóch peronów utrzymuje historyczny charakter stacji. Wykonanie zadania wymagało też przebudowy torów i urządzeń sterowania ruchem. Dobry stan obiektu zapewni wykonane odwodnienie.

Na przebudowę stacji Jaworzyna Śląska przeznaczono blisko 40 mln zł netto (brutto 48,6 mln zł). Wartość ostatniego zadania „Rozbudowa przejścia pod torami wraz z przebudową peronu nr 2 w stacji Jaworzyna Śląska” wyniosła ponad 24 mln zł netto. Wykonawcą prac była firma INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Krótkie, atrakcyjne podróże z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry

Na modernizacje linii Wrocław – Jelenia Góra nr 274 przeznaczono ok. 730 mln zł z Funduszu Kolejowego, środków własnych PLK oraz budżetowych. Efektem jest skrócenie czasu przejazdu z ok. 3h 30 min do 1h 40 min dla najszybszych pociągów i ok. 2 h dla pociągów osobowych. Efekt osiągnięto dzięki modernizacji torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania, mostów i wiaduktów.

Komfortowe stacje i przystanki

W ramach inwestycji dla potrzeb podróżnych zmodernizowano kilkanaście stacji i przystanków, To m.in. Jelenia Góra, Wałbrzych Miasto, Imbramowice, Janowice Wielkie i ostatnio zakończona przebudowa stacji Świebodzice. W przebudowie jest stacja Wałbrzych Szczawienko, a w budowie dodatkowy przystanek Wałbrzych Centrum. Na trasie blisko Wrocławia widać perony nowobudowanego przystanku Mokronos Górny, ze środków RPO. Podobne finansowanie mają przystanki w Jeleniej Górze – przebudowane Jelenia Góra Cieplice i Jelenia Góra Sobieszów oraz nowe Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa.

Krajowy Program Kolejowy – blisko 76 mld zł

Na Dolnym Śląsku Krajowy Program Kolejowy obejmuje inwestycje ważne dla komunikacji w aglomeracji wrocławskiej, województwie oraz istotne dla połączeń ogólnokrajowych i międzynarodowych. Modernizowana jest linia Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów oraz elektryfikowany odcinek Węgliniec – Zgorzelec na międzynarodowej trasie wschód – zachód (od Zgorzelca do Przemyśla). Istotnie poprawi komunikację regionalną inwestycja na linii Wrocław – Świdnica – Jedlina Zdrój. Dla komfortu obsługi podróżnych istotna jest przebudowa stacji Legnica oraz Kłodzko Miasto.
 
Tekst i zdjęcie: PKP PLK SA 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA