REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Stała organizacja ruchu na S7 Napierki – Płońsk

23 grudnia zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na S7 Napierki – Płońsk. Od teraz kierowcy mają do dyspozycji drogę ekspresową od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do Płońska w pełnym zakresie.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Zakończenie ostatnich prac

Nową drogę ekspresową S7 pomiędzy Napierkami i Płońskiem GDDKiA udostępniała etapami od grudnia 2021 roku, mimo trwających jeszcze prac. Choć na trasie obowiązywały w związku tym ograniczenia, to udostępniając drogę usprawniano przejazd, a jednocześnie wyprowadzono ruch tranzytowy z miejscowości leżących przy starym przebiegu DK7. Obecnie zakończyły się już ostatnie prace związane z uciągleniem ogrodzenia drogi, poprawkami usterek stwierdzonych podczas odbiorów, uzupełnieniem oznakowania poziomego oraz badaniami kontrolnymi nawierzchni. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu kontroli, wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie i na tej podstawie można było wdrożyć docelową organizację ruchu dla drogi ekspresowej. Oznacza to, że na całej trasie od Napierek do Płońska nie ma już znaków ograniczenia prędkości do 80 km/h. W styczniu dostępne będą także Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), gdzie trwają jeszcze prace związane z montażem przyłączy energetycznych.

Zakres inwestycji


Budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). Każdy z nich powstał w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Prace budowlane na trzech odcinkach od Mławy do Płońska rozpoczęły się jesienią 2019 roku, natomiast na odcinku Napierki – Mława wiosną 2020 roku. Inwestycja obejmowała budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska.

W ramach inwestycji powstało m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz dziewięć węzłów: Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. Powstały też cztery Miejsca Obsługi Podróżnych: Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnię drogi wykonano z betonu cementowego i dostosowano do ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Koszty inwestycji i dofinansowanie z Unii Europejskiej


Łączny koszt inwestycji wyniósł 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków było konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które zbudowało odcinek Strzegowo – Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, odcinek Pieńki – Płońsk za 311,7 mln zł, a odcinek Napierki – Mława za kwotę 294,7 mln zł. Wykonawcą odcinka Mława – Strzegowo było konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau. Wartość tego kontraktu to 446,1 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi ponad 1mld zł.

Źródło: tekst GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA