REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Stan przed awaryjny mostu w Wierzbicy

W styczniu i kwietniu br. wykonane zostały ekspertyzy mostu. Wnioski i zalecenia z ekspertyz wskazują na konieczność wykonania remontu spowodowane między innymi degradacją podparcia przęsła środkowego obiektu nad rzeką.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Stan techniczny części obiektu jest przed awaryjny. Wykonanie remontu mostu ze względów technologicznych spowoduje wyłączenie go z ruchu kołowego.

Decyzja i przygotowania do wyłonienia wykonawcy


Podjęta została natychmiastowa decyzja o rozpoczęciu procesu przygotowawczego do wykonania remontu.

Opóźnienie podjęcia decyzji wiązałoby się z pogłębianiem uszkodzeń elementów konstrukcyjnych obiektu, co mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Brak podjęcia działań naprawczych może skutkować szczególnie w okresie zimowym natychmiastowym wykluczeniem ruchu pojazdów i pieszych na obiekcie do chwili naprawy.

Natychmiast po pozyskaniu środków finansowych, została przygotowana dokumentacja przetargowa, i w trybie pilnym wszczęte zostało postępowanie na wybór wykonawcy prac.

Podpisanie umowy i harmonogram


Pod koniec sierpnia br. podpisana została umowa ze spółką FREYSSINET POLSKA. Wykonawca ma 4 miesiące od daty podpisania umowy na wykonanie wszystkich robót. Wartość umowy to ok. 1,7 mln zł.

Wykonawca przejął plac budowy z pod koniec sierpnia 2019 r.

Prace rozpoczął od przygotowania i uzgodnienia z jednostkami samorządowymi i Policją projekt czasowej organizacji ruchu (planowane objazdy). Ponadto prowadził roboty przygotowawcze do podniesienia przęsła (projekt technologiczny niezbędne elementy konstrukcyjne).

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca przystąpił do przygotowania oznakowania, w tym tablic informacyjnych dla planowanych objazdów.

Planowany harmonogram prac zakłada:
– 21-23.10.2019 r. wprowadzenie tymczasowego oznakowania z propozycją objazdu wyłączonego z ruch mostu.
– 4-25.11.2019 r. wyłączenie mostu dla ruchu kołowego.
– 26.11-06.12. 2019 r. wprowadzenie ruchu wahadłowego.
– 20-23.12.2019 r. zakończenie wszystkich prac

Powyższy harmonogram jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Zakres prac i technologia


W ramach prac remontowych naprawione zostaną:
– przęsła Gerbera w przegubach (naprawa skorodowanego betonu i wymiana łożysk),
– pomost i jego wyposażenie,
– podpory i przyczółki wraz wymianą łożysk,
– nawierzchnia chodników.

Aby móc wykonać zamierzone prace niezbędne jest podniesienie pomostu za pomocą podnośników hydraulicznych na ok. 0,7-1,0 metra. Dopiero wówczas będzie możliwość wymiany 8 łożysk oraz naprawy konstrukcji betonowej.

Wyłączenie mostu dla samochodów – objazdy

 
Grafika: UG Serock
Grafika: UG Serock

                     Na czas realizacji prac prowadzonych w trakcie podniesionego pomostu nie będzie możliwy ruch kołowy. Utrzymany zostanie natomiast ruch pieszy. Utrudnienia potrwają około 21 dni. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną a w godzinach szczytu wspomaganego również ręcznie.

Wyznaczone zostały objazdy:
– dla samochodów osobowych: z DK62 – drogą powiatową przez: Wielęcin – Zatory – Gładczyn Szlachecki – DW 618 – do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka
– dla samochodów ciężarowych: DK62 w kierunku Wyszkowa, dalej DW 618 do Pułtuska i dalej DK61 do Serocka.

Usprawnienia dla mieszkańców


GDDKiA dołożyła wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia.

Podczas prowadzenia prac na moście utrzymany zostanie ruch pieszy za wyjątkiem okresu podnoszenia przęsła (okres nocny lub weekend).

Ponadto w porozumieniu z gminą Serock zorganizowana została komunikacja wspomagająca: po obu stronach zamkniętego obiektu będą zlokalizowane przystanki oraz miejsca parkingowe. Zapewniona zostanie normalna praca służb dbających o porządek i bezpieczeństwo.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Grafika: UG Serock

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA