REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Statuetka Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020 dla PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały statuetkę Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020 za konsekwentne i skuteczne realizowanie KPK poprzez poprawę ruchu kolejowego aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów.

 
Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Polskie Linie Kolejowe zostały docenione za efektywną i skuteczną realizację Krajowego Programu Kolejowego. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., odebrał nagrodę na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Lublinie.

– Nagroda jest potwierdzeniem, że realizacja inwestycji przynosi korzyści dla podróżnych, przewoźników, środowiska oraz krajowej gospodarki. To wyróżnienie jest także impulsem do dalszych działań na rzecz rozwoju kolei –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Efektami KPK są już szybsze i bezpieczniejsze podróże oraz większa dostępność do kolei. Podróżni korzystają z wygodniejszych stacji i przystanków, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zwiększa się rola kolei w ruchu aglomeracyjnym. Pociąg jest konkurencyjnym i ekologicznym środkiem transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły. PLK poprawiają warunki przewozu towarów. Inwestycje prowadzone są przy utrzymaniu rozkładu jazdy dla kilku tysięcy pociągów pasażerskich oraz towarowych.

Sprawna realizacja KPK, również w czasie epidemii COVID-19, pozwala utrzymać stabilności rynku budowlanego, napędza gospodarkę i zapewnienia miejsca pracy. PLK realizują roboty o łącznej wartości prawie 52 mld zł. Zakończono prace o wartości około 14 mld zł, co oznacza, że 87% Krajowego Programu Krajowego to już projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji. Na bieżąco podpisywane są umowy i ogłaszane przetargi.

Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. Laureaci są uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Krajowy Program Kolejowy to największy w historii program inwestycyjny polskiej kolei. To ponad 230 projektów za prawie 76 mld zł. Inwestycje z KPK współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, instrumentu CEF Łącząc Europę, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz ze środków budżetowych.

Tekst i zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA