REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG bliski dokończenia prac na autostradowej obwodnicy Częstochowy

W ogłoszonym pod koniec grudnia 2021 r. przetargu wpłynęły cztery oferty. Najniższą cenę zaproponowała spółka STRABAG, która wyceniła realizację zadania na 86 870 987,89 zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 109 625 177,61 zł. Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione.

Ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019 r., jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie pozostałego jej zakresu. Ma to związek z odstąpieniem 29 kwietnia 2019 r. przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini), od umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1.

Zakres przedmiotu zamówienia

Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z:
– robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
– wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
– zakończeniem robót melioracyjnych,
– wykończeniowymi pracami drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią,
– przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),
– wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
– uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Kryteria wyboru oferty

Oferty będziemy rozpatrywać pod kątem ceny (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych (40 proc.), w skład których weszło: przedłużenie okresu gwarancji jakości na wybrane elementy zamówienia (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Termin realizacji robót

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca. Minimalny termin realizacji wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji kontraktu”.

Źródło finansowania

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA