REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG bliski realizacji drogi S19 Kock – Lubartów

Lubelski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki STRABAG jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Kock – Lubartów. Wartość oferty to 393 279 707,96 zł.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Oferty

W przetargu wpłynęło dziewięć ofert. Na ich ocenę wpływ miała cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.). Odrzucone zostały cztery oferty: konsorcjum Unibep (lider), Budrex i Value Engineering (partnerzy), firmy POLAQUA, firmy Intercor oraz konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Powodem odrzucenia pierwszych trzech ofert był brak zgody wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą. Czwarta oferta została odrzucona ze względu na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia (SWZ). Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy STRABAG, która opiewa na 393 279 707,96 zł.

Co dalej

Pozostali oferenci, zgodnie z przepisami, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu, w przypadku braku odwołań i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę.

Zakres inwestycji

Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19.

Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.
Budowa drogi planowana jest w latach 2023-2025.

100 km „północnej” S19 w woj. lubelskim


Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. Na jeden podpisano umowę z wykonawcą, pięć pozostałych odcinków jest w trakcie postępowania przetargowego, a umowy na ich realizację podpisana zostaną w tym roku:
– gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (wybrana najkorzystniejsza oferta),
– Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski (trwa przetarg),
– Radzyń Podlaski – Kock (trwa przetarg),
– obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) (wybrana najkorzystniejsza oferta),
– Kock – Lubartów (wybrana najkorzystniejsza oferta),
– Lubartów – Lublin (podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)).

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA