REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG i IMB Podbeskidzie zmodernizują DW 948

Konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe i IMB Podbeskidzie podpisało umowę z ZDW w Katowicach na kompleksową przebudowę i modernizację drogi wojewódzkiej 948 z Kobiernic koło Kęt do Żywca o długości ponad 17 km.

Koszt inwestycji ma wynieść 225 mln zł. Całość tej kwoty pochodzić będzie z budżetu samorządu województwa śląskiego.

Przebudowane lub wybudowane od nowa będą wszystkie elementy infrastruktury drogowej, tj. jezdnia, skrzyżowania, chodniki, pobocza, oświetlenie, zatoki autobusowe, infrastruktura techniczna i odwodnienie. Modernizacja obejmie malowniczo położony odcinek trasy od skrzyżowania z DK52 w Kobiernicach do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu. Droga przebiega przez górzysty teren, w pobliżu największych sztucznych zbiorników wodnych, zlokalizowanych na rzece Soła na Żywiecczyźnie jezior: Czanieckiego, Międzybrodzkiego i Żywieckiego. Zbiorniki wchodzą w skład wodnej elektrowni szczytowo – pompowej Porąbka – Żar.

Ze względu na położenie drogi, zakres prac obejmie m.in. zabezpieczenie 9 z 42 ujawnionych osuwisk w sąsiedztwie trasy. Kontrakt przewiduje przebudowę i remont dziewięciu obiektów mostowych. Ponadto nastąpi ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy. Przeprowadzona zostanie całkowita wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni. Nowa droga przystosowana będzie do nacisku osi do 11,5 tony. Inwestycja zakłada także kompleksową przebudowę i korektę geometrii wszystkich istniejących skrzyżowań, modernizację i budowę chodników. Projekt przewiduje przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Wybudowane zostaną nowe zatoki autobusowe oraz miejsca przeznaczonego do kontroli pojazdów. Wzdłuż drogi zastosowane zostaną elementy bezpieczeństwa i rozwiązania pozwalające na uspokojenie ruchu drogowego. Wzdłuż trasy zostanie wykonane na nowo odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja w znaczący sposób poprawni bezpieczeństwo kierujących, skróci czas podróży i zwiększy komfort jazdy turystów wypoczywających w regionie, jak i mieszkańców powiatu Żywieckiego. Realizacja projektu kosztować będzie ponad 225 mln zł i ukończona zostanie w IV kwartale 2024 r.

Poza przebudową trasy do Żywca, na Śląsku STRABAG jest obecnie zaangażowany w budowę i modernizację dróg wojewódzkich nr 913 i 933 – łącznie to blisko 40 km.

Tekst: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA