REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG Infrastruktura Południe realizuje ul. Korfantego w Częstochowie

Na przełomie października i listopada 2022 r. ruszyły prace budowlane nad nowym odcinkiem ul. Korfantego, który połączy skwer Lotników z ul. Bugajską.

 

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Realizowane przez STRABAG Infrastruktura Południe połączenie drogowe klasy „Z”, kategorii ruchu KR4 jest przedłużeniem ul. Korfantego do ul. Bugajskiej i będzie stanowić alternatywne połączenie Częstochowy z drogą krajową nr 46 w kierunku Kielc.

Inwestycja obejmuje budowę drogi o długości 1,8 km, od skweru Lotników do ul. Bugajskiej, dwóch łącznic dwupasowych i dwukierunkowych o długości 197 m i 234 m oraz przebudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku 345 m. Zakres prac polega na wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonaniu konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych projektowanej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących. Ponadto w ciągu projektowanej drogi, na trasie relacji Częstochowa – Kielce, wybudowany będzie wiadukt kolejowy o konstrukcji dwuprzęsłowej żelbetowej o długości 29,95 m. W ciągu projektowanej łącznicy nr 2, nad ścieżką pieszo-rowerową, wybudowany zostanie wiadukt drogowy o konstrukcji jednoprzęsłowej żelbetowej. Powstaną również: przepust o konstrukcji żelbetowej o długości 27 m, odcinki kanału deszczowego wraz z zabudową wpustów deszczowych, rowy chłonne wzdłuż DK46 oraz projektowanych łącznic. Wybudowane zostaną dwa zbiorniki chłonno-odparowujące, a istniejące zbiorniki bezodpływowe zostaną przebudowane. Przełożona będzie istniejąca sieć wodociągowa oraz wykonany zostanie bypass na istniejącej magistrali wodociągowej w rejonie ul. Bugajskiej, a także przekładka sieci gazowych wysokiego ciśnienia.

Roboty branżowe obejmują również: wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli oświetleniowych, przebudowę kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych, budowę kanału technologicznego o długości 2,5 km, zamontowanie dwóch wiat przystankowych. W zakres robót wykończeniowych, wchodzi: obsianie trawą pasów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogi w ramach wprowadzenia docelowej organizacji ruchu oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie najważniejszymi wykonywanymi pracami są roboty drogowe (stan zaawansowania ok. 10%) oraz przezbrojeniowe (stan zaawansowania ok. 30%): przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanału technologicznego, przebudowa kolizji elektroenergetycznej.

Trwają również prace ziemne: odhumusowanie terenu i budowa nasypów na węźle Bugajska.

– Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie dla mieszkańców, okolicznych przedsiębiorców i władz samorządowych ma to połączenie. Staramy się jak najsprawniej zaplanować i realizować nasze prace – powiedział Paweł Przyciasa, Kierownik Techniczny Grupy Katowice STRABAG Infrastruktura Południe. – Zdecydowaliśmy się, również na zastosowanie technologii nasuwania nowej konstrukcji wiaduktu kolejowego, dzięki czemu zminimalizujemy utrudnienia w ruchu pociągów – kontynuował.

Wiadukt kolejowy montowany jest tzw. technologią nasuwania podłużnego konstrukcji, która pozwala na zminimalizowanie ograniczeń i utrudnień w ruchu kolejowym. Konstrukcja mostowa wiaduktu jest wykonywana przy nasypie kolejowym. Następnie rozbierany jest fragment nasypu kolejowego, w miejsce docelowe nasuwana jest konstrukcja wiaduktu, dalej nasyp, wraz z nawierzchnią torową, jest odtwarzany i przywracany jest ruch kolejowy.

W połowie lutego br. w radzie technicznej budowy uczestniczył Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy, który wraz z przedstawicielami Zamawiającego oglądał postęp prac na tym wyczekiwanym odcinku drogi, która usprawni komunikację terenów inwestycyjnych i stworzy wygodnego połączenia do jurajskiego Olsztyna z pominięciem często zamykanego przejazdu kolejowego przy ul. Bugajskiej.Wartość zlecenia wynosi 59 mln zł. Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu na kwotę 30 mln zł. Planowany termin oddania połączenia to październik 2024 r.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA