REKLAMA
Drogi Wiadomości

Strabag Infrastruktura Południe wybuduje obwodnicę Raciborza

Strabag Infrastruktura Południe podpisał z ZDW w Katowicach umowę na budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i 5 Wschodnia obwodnica Raciborza.

Zakres robót obejmuje budowę drogi o długości 7,83 km klasy technicznej GP o nawierzchni bitumicznej, prędkości projektowej 80 km/h (poza terenem zabudowanym) i 70 km/h (w terenie zabudowanym) oraz dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN/oś.

Obwodnica podzielona będzie na dwa odcinki:
– jednojezdniowy – od DK45 do DW 919, o dwóch pasach ruchu i szerokości jezdni 8 m,
– dwujezdniowy – od DW 919 do DW 935, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku i szerokości jezdni 2 x 8 m.

Powstanie 11 obiektów inżynierskich, w tym: 5 wiaduktów drogowych, 1 most drogowy, dwa przejścia dla zwierząt i 3 przepusty ekologiczne.

Autor: STRABAG

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA