REKLAMA
Drogi Wiadomości

Strabag Infrastruktura Południe wyremontuje DW 913

Spółka Strabag Infrastruktura Południe podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach umowę na realizację robót budowlanych w podziale na dwa zadania:

– zadanie 1: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II (skrzyżowanie z DK78, m. Celiny – skrzyżowanie z DK86).
– zadanie 2: budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Psary, budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary, budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie gminy Psary.

Wyremontowany 13 kilometrowy fragment drogi klasy technicznej G będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną i jedną jezdnię o szerokości od 6 do 7 metrów. Na przebudowywanym odcinku, wybudowane zostaną 2 ronda, prace będą prowadzone na 10 obiektach inżynierskich, w tym 1 moście i 9 przepustach ekologicznych. Na długości 13 km powstaną ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Prace obejmą również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 100 mb.

Autor: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA