Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG Infrastruktura Południe wzmocni wały przeciwpowodziowe nad Odrą

Spółka STRABAG Infrastruktura Południe podpisała umowę z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na przebudowę wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową.

 
Wizualizacja: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Wizualizacja: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Inwestycja przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Ulica Ślęzoujście pełni zarówno funkcję drogi publicznej, jak i wału przeciwpowodziowego, chroniącego najsłabszy element systemu ochrony lewobrzeżnych terenów północno-zachodniej części Wrocławia. W przypadku awarii wału, woda objęłaby obszar ok. 6 km kw. i dotknęła ok. 30 tys. mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście, wybudowanego w 1903 roku, ma być ostatecznym domknięciem systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia. Inwestycja włączona została do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest realizowany przez PGW Wody Polskie i dofinansowany ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych.

Wał zostanie zmodernizowany na odcinku liczącym około 500 m. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy i zakończyć się w III kwartale 2023 r.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje przebudowę wału przeciwpowodziowego, w tym m.in. wykonanie pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej do głębokości 6,5 m, zabezpieczenie skarpy odwodnej wału bentomatą, wykonanie nasypów i przebudowę istniejącego przepustu na rzece Ługowina oraz układu drogowego: skrzyżowań i zjazdów, wymianę konstrukcji jezdni z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, a także budowę miejskiego kanału technologicznego i oświetlenia. W celu zachowania historycznego charakteru ulicy zostało przewidziane ponowne wykorzystanie kostki kamiennej na wybranych obszarach.

Prace będą prowadzone w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dogodnych warunków dla kształtowania się siedlisk przyrodniczych. Zmianie nie ulegnie możliwość migracji zwierząt na tym terenie. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonana zostanie inwentaryzacja przyrodnicza, która pozwoli określić miejsca siedlisk chronionych gatunków fauny i flory. Nadzór nad inwestycją będzie pełnić interdyscyplinarny zespół ekspertów, złożony m.in. z botanika, dendrologa i zoologów.

Obecnie konsorcjum firm z Grupy STRABAG m.in. modernizuje wały przeciwpowodziowe Odry w rejonie Brzegu Dolnego, także w woj. dolnośląskim. Celem tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 5 miejscowości, a prace budowlane realizowane są na odcinku ponad 11 km. Poziom ich zaawansowania wynosi 93%, a termin zakończenia realizacji przewidziany jest na październik br. 

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI