Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG oddał nowy most w Starych Jabłonkach

Spółka STRABAG z ponad miesięcznym wyprzedzeniem zakończyła prace przy budowie mostu nad kanałem Warmińskim w okolicy miejscowości Stare Jabłonki w ciągu drogi krajowej nr 16.

W grudniu 2017 roku rozpoczęły się prace na inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego. W efekcie powstał obiekt o nośności 50 t, długości 130 m i szerokości 13,1 m. Na moście znalazła się jezdnia o szerokości 7 m i chodnik o szerokości użytkowej 2 x 1,25 m. Wykonawcą inwestycji była spółka STRABAG, która zrealizowała zadanie za 11,3 mln zł. Wczorajsze oddanie mostu wyprzedziło o ponad miesiąc planowany termin zakończenia prac, tj. 30 listopada 2018 r.

Na czas robót zmieniła się organizacja ruchu na trasie Olsztyn – Ostróda. Dla pojazdów o masie do 8 t wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki. Pojazdy o masie powyżej 8 t kierowane były objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, następującymi drogami krajowymi: S7, S51 i DK51.

Funkcjonujący wcześniej obiekt, projektowany na ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 30 t, eksploatowany był od 1975 r. i znajdował się w złym stanie technicznym. Pod wpływem wzrastającego ruchu, w tym ruchu pojazdów ciężarowych nastąpiła degradacja jednej z podpór obiektu, w wyniku czego konieczne było wykonanie awaryjnego, tymczasowego podparcia obiektu w celu uniknięcia wprowadzenia ograniczeń nośności, a w dalszej kolejności jego przebudowy.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI