REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG podpisał umowę na remont i przebudowę śluzy Przegalina na Martwej Wiśle w Gdańsku

STRABAG podpisał umowę z PGW Wody Polskie, o wartości ok. 62 mln PLN, na przebudowę śluzy Południowej i remont zabytkowej śluzy Północnej.

W ramach projektu przebuduje infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem czynnej śluzy, oraz przeprowadzi prace konserwatorskie w budynku starej maszynowni i drewnianym obiekcie nadzoru wodnego. Powstaną sieci i instalacje zewnętrzne oraz pomosty dla lodołamaczy, które stacjonują w awanportach śluz. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30.09.2021 roku.

Węzeł wodny w Przegalinie wraz z przekopem Wisły składa się z dwóch śluz: czynnej obecnie śluzy Południowej, wybudowanej w latach 1975-1982, oraz zabytkowej śluzy Północnej, powstałej w 1895 roku. Część północna obiektu została zamknięta dla ruchu statków w 1992 roku i została wpisana do rejestru zabytków. Zadaniem budowli było swobodne przeprawianie statków i barek między Martwą Wisłą i Przekopem Wisły. Śluza, która znajduje się w gdańskiej dzielnicy Wyspa Sobieszewska, stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska i Żuław Gdańskich – chroni przed wielką wodą Wisły – oraz żeglugi, ponieważ prowadzi przez nią międzynarodowa droga wodna E40 z Morza Czarnego do Bałtyku. Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie rolę wrót przeciwpowodziowych. Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m. Średnia liczba śluzowań sięga ok. 2 200 rocznie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZLECENIA:
62 mln PLN brutto
 
TERMIN REALIZACJI:
październik 2019 – lwrzesień 2021

ZAMAWIAJĄCY:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

Tekst i zdjęcia: STRABAG Sp z.o.o.

 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA