Budownictwo Wiadomości

STRABAG podpisał umowę z ZOELLER TECH

Pod koniec marca 2019 r. spółka STRABAG podpisała umowę ze spółką ZOELLER TECH na rozbudowę zakładu produkcyjnego przy ul. Nowej w Rekowie Górnym.

Zakres prac obejmuje kompleksową rozbudowę zakładu produkcyjnego. W części opracowania projektu wykonawczego konstrukcji żelbetowej słupów, konstrukcji stalowej dachu i posadzki przemysłowej oraz opracowania architektonicznego szczegółów wykonawczych i materiałowych prace realizowane będą w formule „projektuj i buduj”.

Powstanie nowa hala produkcyjna o kubaturze 119,1 tys. m3 i powierzchni 8,8 tys. m2. Wybudowane zostaną również place składowe i manewrowe o łącznej powierzchni blisko 30 tys. m2. Obiekt będzie wykonany w technologii konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej (słupy konstrukcyjne oraz podwaliny) oraz stalowej prefabrykowanej (dach i belki podsuwnicowe).

Prace realizowane będą w III etapach. W I etapie wybudowany zostanie plac manewrowy wraz z parkingiem, zbiornikiem retencyjnym i ppoż. W etapie II i III powstanie hala oraz przebudowane zostaną istniejące pomieszczenia na cele socjalne.

Rozbudowa zakładu zwiększy możliwości produkcyjne firmy ZOELLER TECH, która jest jednym z większych pracodawców w powiecie puckim oraz największym producentem zabudów pojazdów komunalnych w Europie.

Autor: STRABAG Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI