REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

STRABAG przebuduje most drogowy w Krośnie Odrzańskim

12 stycznia 2021 r. spółka STRABAG podpisała umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na przebudowę ponad 100-letniego mostu drogowego na rzece Odrze wraz z drogami dojazdowymi do przeprawy.

 
Most zostanie m.in. podniesiony o blisko 2 metry metodą lewarowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i podniesienia klasy żeglowności Odry. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2021 r. i zostaną ukończone w połowie 2023 r.

Zabytek techniki mostowej


Most w Krośnie Odrzańskim zlokalizowany na drodze krajowej nr 29 prowadzącej od granicy z Niemcami w Słubicach do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 w miejscowości Połupin. Konstrukcja o długości 146 m jest jedyną w mieście oraz w promieniu kilkudziesięciu kilometrów przeprawą drogową na Odrze.

Obiekt został wybudowany w 1905 r. z okazji 900-lecia nadania Krosnu praw miejskich i jest eksploatowany do dzisiaj. W 2013 roku, jako element dziedzictwa kulturowego, został objęty ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Od początku swojego istnienia most należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy Krosna Odrzańskiego z uwagi na charakterystyczną konstrukcję nośną przęseł wykonaną w formie kratownicy.
 

Zakres prac

W pierwszym etapie inwestycji STRABAG przełoży sieć wodociągową pod dnem rzeki Odry. Prace będą wykonane metodą mikrotunelingu, która ograniczy ingerowanie w zagospodarowanie terenu i zmniejszy do minimum negatywne oddziaływanie na środowisko. Następnie powstanie most tymczasowy, na który przeniesiony będzie ruch drogowy, i rozpocznie się przebudowa zabytkowego obiektu. Obejmie ona wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych oraz dostosowanie wysokości przeprawy do skrajni żeglugi.

W związku ze zmianą usytuowania wysokościowego mostu przebudowany będzie układ drogowy na dojazdach do przeprawy wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacjami podziemnymi i naziemnymi w rejonie robót, w tym siecią wodociągową, gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną oraz kanalizacją sanitarna i deszczową.

Zaawansowana technologicznie operacja inżynierska


Głównym zadaniem będzie podniesienie mostu o 1,84 m i nadbudowanie podpór. Firma STRABAG przeprowadzi te prace w sposób minimalizujący ingerencję w cenne przyrodniczo koryto rzeki Odry – konstrukcja mostu zostanie podniesiona na istniejących podporach bez konieczności wykonania dodatkowych podpór tymczasowych w nurcie rzeki. Proces ten będzie polegać na stopniowym lewarowaniu konstrukcji mostu za pomocą systemu siłowników hydraulicznych usytuowanych na istniejących podporach, tj. przyczółkach i filarach mostu.

– Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu operacji inżynierskich tego formatu. Przykładem mogą być innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zastosowaliśmy m.in. podczas montażu łuków mostu drogowego w Toruniu, przesunięcia zabytkowej Willi Grueneberga w Szczecinie czy nasuwania tuneli w ramach budowy Trasy Świętokrzyskiej i ulicy Nowolazurowej w Warszawie. Tego typu wyzwania cieszą i pozwalają nam wykorzystać wiedzę oraz wieloletnie doświadczenia w realizacji zaawansowanych i kompleksowych procesów budowlanych –
mówi Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Warto wspomnieć, że podpory zabytkowego mostu zostaną nadbudowane z wykorzystaniem oryginalnych detali kamieniarskich uzupełnionych o elementy okładziny wykonane na wzór istniejących ciosów kamiennych.

Podniesienie mostu w Krośnie Odrzańskim jest jednym z elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w tym Krosna Odrzańskiego i okolic. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez umożliwienie prowadzenia w rejonie mostu akcji lodołamania, co wiąże się z koniecznością zwiększenia odległości pomiędzy dolną powierzchnią konstrukcji mostu a lustrem wody do min. 5,25 m.

Prace budowlane ruszą wiosną 2021 r. i zostaną ukończone w połowie 2023 r.

Tekst: STRABAG Sp. z o.o.
Zdjęcia: Jerzy Malicki
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA