REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG realizuje dwa parkingi PR w Toruniu

Od listopada 2021 r. spółka STRABAG prowadzi prace na budowach dwóch parkingów P&R w Toruniu. Na każdym z obiektów widoczne jest już znaczne zaawansowanie robót. Wartość obu inwestycji to 31 mln zł.

 
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
– Parkingi osiągnęły już swoja docelową wysokość. Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku budowlanym prace na obu budowach realizowane są zgodnie z harmonogramem. Jest to zasługa m.in. dobrej współpracy z Zamawiającym – Radosław Kotewicz, Kierownik Budowy.

Roboty na parkingu przy ul. Olimpijskiej, o kubaturze 16 tys. m3 i 217 miejscach parkingowych są zaawansowane w 70%.

Gotowy jest już system zajętości miejsc parkingowych. Obecnie trwa wykonanie żywicy poliuretanowej, która stanowić będzie finalną nawierzchnię parkingu. Malowane są słupy, belki oraz ściany od strony wewnętrznej obiektu. Trwa montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego parkingu. Rozpoczęły się prace wykończeniowe w pomieszczeniach sanitarno-konstrukcyjnych, a na listopad zaplanowane są montaże lameli stanowiących elewację parkingu.

W zakresie prac drogowych wykonana została rozbiórka ul. Kusocińskiego i położono nowe warstwy konstrukcyjne. Aktualnie trwa układanie krawężników, a od października rozpoczynają się prace bitumiczne.

Na parkingu przy ul. Dziewulskiego, o kubaturze blisko 36 tys. m3, na którym będą mogły parkować 222 pojazdy, w tym pojazdy elektryczne dla których dostępne będą miejsca z ładowarkami, stopień zaawansowania pracy wynosi 50%.
 
Zakończone zostały montaże kanałowych płyt stropowych oraz zainstalowana została kanalizacja sanitarna i deszczowa. Obecnie prowadzone są roboty z zakresu branży drogowej. Na terenie parkingu wymieniany jest grunt, układana jest stabilizowana cementem podbudowa oraz warstwy kruszywa. Przy wykorzystaniu pompy o wysięgu 70 m trwa wykonywanie posadzek betonowych na stropach obu kondygnacji parkingu. W zakresie robót instalacyjnych rozpoczął się montaż instalacji hydrantowej, a także instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wartość obu inwestycji to blisko 31 mln zł. Umowa na realizację obu obiektów została podpisana w listopadzie 2021 r., a planowane zakończenie prac to marzec 2023 r. Wtedy do dyspozycji kierowców przekazane zostanie łącznie 439 nowych miejsc do parkowania. Lokalizacje dobrane zostały tak, by zapewnić kierowcom wygodne korzystanie z komunikacji miejskiej.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA