REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG remontuje dwie ulice w Sanoku

Spółka STRABAG remontuje ulice Krakowską i Rymanowską w Sanoku o długości 2,83 km. Aktualnie trwa układanie warstwy profilującej i wiążącej. Wszystkie prace mają zakończyć się do listopada 2019 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Warstwa profilująca (profilująco-wiążąca) ułożona jest na odcinku 1,8 km (km 271+690 do km 273+470) na wszystkich 4 pasach ruchu, a od 20 sierpnia trwa układanie drugiej części warstwy wiążącej, które powinno zakończyć się końcem bieżącego tygodnia.

W przyszłym tygodniu planowane jest położenie warstwy profilującej i wiążącej na kolejnych odcinkach (od km 271+245 do km 271+690) na wszystkich 4 pasach ruchu.

Zgodnie z umową zakres wszystkich robót to m.in.:
– odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne (wykopy, nasypy),
– remont kanalizacji drogowej,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– wykonanie frezowania nawierzchni,
– wykonanie podbudów,
– wykonanie nawierzchni,
– prace wykończeniowe,
– wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonanie elementów ulic.

W związku z remontem, wprowadzona jest zmiana w organizacji ruchu. Kierowców jak i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac, przestrzeganie oznakowania i wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Kalendarium

1. Nazwa zadania: Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271,24 – 274,08.
2. Data wszczęcia postępowania przetargowego: 22 marca 2019 r.
3. Otwarcie ofert: 11 kwietnia 2019 r. (oferty złożyło 5 Wykonawców; najniższą cenę 17 459 083,17 zł zaproponowała spółka STRABAG, najwyższą – 22 676 942,36 zł, Eurovia Polska S.A. Wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie, czyli do 12 listopada 2019 r.).
4. Wybór najkorzystniejszej oferty: 30 kwietnia 2019 r. (wartość oferty: 17 459 083,17 zł, Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.).
5. Podpisanie umowy: 10.05.2019 r. ze spółką STRABAG, wartość umowy: 17 459 083,17 zł.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA