REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

STRABAG rewitalizuje tereny w Bydgoszczy

W ostatnim kwartale spółka STRABAG podpisała z władzami Bydgoszczy umowy na rewitalizację odcinka bulwarów i nadbrzeża nad Brdą, Placu Wolności, oraz realizację, finansowanego z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ulic Geodetów i Wierchowej. STRABAG zakończył również prace budowlane nabrzeży rzeki Wisły w Starym Fordonie.

Zdjęcie: Robert Sawicki, www.bydgoszcz.pl

STRABAG podpisał umowę na rewitalizację odcinka bulwarów i nabrzeża nad Brdą

Na początku stycznia 2024 r. STRABAG z Urzędem Miasta w Bydgoszczy podpisał umowę na rewitalizację odcinka bulwarów i nabrzeża nad Brdą, od ul. Krakowskiej do ul. Żabiej (za mostem Pomorskim). W ramach inwestycji ma zmienić się również Wyspa św. Barbary. Prace będą kosztowały ok. 35 mln zł, a całość ma zająć 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszej kolejności opracowany zostanie projekt oraz uzyskane niezbędne pozwolenia, które pozwolą na rozpoczęcie prac budowlanych.

Zakres umowy obejmie między innymi zadania agrotechniczne i aranżację terenów zielonych, przebudowę nabrzeża, wymianę nawierzchni istniejących ścieżek dla pieszych, budowę asfaltowej drogi rowerowej, a także nowych odcinków ciągów pieszo-rowerowych, zwiększających tym samym dostępność bulwaru od strony ul. Jagiellońskiej. Wykonany zostanie montaż nowoczesnego oświetlenia. Na bulwarze pojawią się elementy małej architektury: w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne. Na wybranych odcinkach powstaną miejsca do cumowania łodzi, tarasy widokowe, schody terenowe.

Na Wyspie św. Barbary zostanie uporządkowana istniejąca zieleń oraz zasadzone będą nowe drzewa i krzewy bzu czarnego, trzmieliny, derenia i leszczyny. Dla poprawy ekosystemu planuje się założenie łąki kwietnej z chabrami, krwawnikami, przytuliami, złocieniami oraz trawami. Założono również miejscowe podświetlenie nabrzeża i zieleni. Wyspa będzie dostępna dla mieszkańców i turystów.

STRABAG rozpoczął prace przy rewitalizacji Placu Wolności

STRABAG podpisał także umowę o wartości 8,4 mln zł na rewitalizację Placu Wolności w Bydgoszczy. Prace rozpoczną się wiosną 2024 r.

W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część placu przed kościołem. Na placu pojawi 27 nowych ławek, pojawia się 3 komplety stojaków na rowery. Wykonawca od strony ul. Piotra Skargi zamontuje chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej. Wzdłuż ul. Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, zostanie ujednolicona nawierzchnia poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów – płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej. Na jezdni, wzdłuż północnej pierzei, zachowana zostanie kamienna kostka rzędowa, która zostanie oczyszczona i ułożona na nowej podbudowie. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze oraz kierunkowe jako elementy informujące dla osób z ograniczoną sprawnością. Przesunięcie kwiaciarni pozwoli odtworzyć ciąg pieszy wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz oś widokową.

Projekt zakłada również modernizację elewacji toalety publicznej. Nad wejściami wykonane będą również trejaże metalowe, które obsadzone zostaną pnączami, tak aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę obiektu. Zasadzonych zostanie 20 nowych drzew, krzewów, traw i bylin, pnączy. Kompozycje roślin mają składać się między innymi z formowanych żywopłotów, trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych. Na trawnikach pojawią się krokusy, tulipany oraz cebulica syberyjska. Dosadzone zostaną także lipy.

STRABAG wykonał pierwszy odcinek Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ulic Geodetów i Wierchowej

W listopadzie 2023 r. rozpoczęta została budowa pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ul. Geodetów i Wierchowej. Pętla oraz jej rozwój to efekt prac społecznego komitetu WPF, w skład którego wchodzą przedstawiciele rad osiedla: Nowy Fordon, Tatrzańskie i Tereny Nadwiślańskie oraz fordońskich aktywistów.

W pierwszej kolejności zlecono prace na odcinku pomiędzy ul. Tatrzańską i Bora-Komorowskiego. Ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż Wierchowej oraz Geodetów. Na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia zaplanowano bezpieczny przejazd oraz przejście dla pieszych. W ramach inwestycji utwardzane lub przebudowywane będą również zjazdy na teren posesji. Nową nawierzchnię i wyniesioną formę zyska skrzyżowanie Tatrzańskiej i Wierchowej. Wartość umowy, realizowanej z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 1,66 mln zł. Prace zakończą się w połowie przyszłego roku.

W ramach projektu powstanie nowa trasa pieszo-rowerowa otaczająca wszystkie fordońskie osiedla oraz łącząca drogi rowerowe. Wielka Pętla Fordonu będzie posiadała wydzieloną część dla rowerzystów oraz pieszych. Asfaltowa nawierzchnia ma zapewniać wysoki komfort poruszania się pieszym i rowerzystom. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostanie oświetlenie i monitoring. Na trasie znajdą się m.in. zadaszone stacje przystankowe wyposażone w ławki, oraz inne elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, tablice informacyjne, śmietniki.

STRABAG przeprowadził rewitalizację terenów nabrzeży rzeki Wisły w Starym Fordonie

Pod koniec grudnia 2023 r. zakończono prace renowacyjne nabrzeży rzeki Wisły w Starym Fordonie w Bydgoszczy. STRABAG zrewitalizował fragment miasta przebudowując 8 ulic wraz z budową promenady oraz terenów rekreacyjnych, w tym skateparku, pumptrucku, placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, boiska do siatkówki plażowej, placu fitness, streetworkoutów. Zrewitalizowane zostały tereny zielone o łącznej powierzchni ponad 40 tys. m2. Projekt zakładał przebudowę infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych w tym budowę odwodnienia oraz energooszczędnego oświetlenia LED.

W ramach zadania wykonano pierwszą w Bydgoszczy mobilną zaporę przeciwpowodziową przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego. Wykonano również 2 zapory przeciwpowodziowe fartuchowe. STRABAG wybudował również nową stację limmigraficzną monitorującą stan wody wraz z schodami wodowskazowymi. Promenada stanowiąca łącznik między ulicą, a wałem przeciwpowodziowym została podwyższona. Wybudowano także schody z podświetlanymi poręczami oraz rampę dla niepełnosprawnych. W ramach realizowanej inwestycji zasadzono prawie 200 drzew. Wśród nich między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także charakterystyczne dla tej części miasta klony, lipy i dęby. Na skarpach posadzono kilka tysięcy kolorowych krzewów i roślin. Pojawiły się skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek. Wzdłuż więziennego płotu na promenadzie przybyło kilkaset krzewów bluszczu. Inwestycja kosztowała ok. 32 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA