REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG rozbuduje DK19 i wybuduje most w Domaradzu

Ofertę spółki STRABAG wskazano jako najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 19 w związku budową mostu przez potok Kobyle w Domaradzu. Inwestycja zostanie zrealizowana do 10 lipca 2020 r.

Wykonawca zadeklarował, że prace o wartości 3 653 005,49 zł zrealizuje do 10 lipca 2020 r. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.

Przedmiotem zamówienia są prace w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Domaradz (w km 232+751) nad potokiem Kobyle:
– rozbudowa odcinka drogi krajowej,
– budowa objazdu tymczasowego,
– rozbiórka istniejącego mostu,
– budowa mostu stałego wraz z dojazdami,
– rozbiórka objazdu tymczasowego,
– zabezpieczenie i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej.

Istniejący most stały z uwagi na zły stan techniczny zostanie całkowicie rozebrany a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt o ramowej konstrukcji (belki typu KUJAN zespolone z żelbetową płytą pomostu), zaprojektowany na klasę nośności A o długości całkowitej 20 m i szerokości 13,5 m. Dodatkowo zostaną przebudowane dojazdy do mostu na łącznym odcinku 163 m (wraz z mostem) z dostosowaniem do obciążenia na oś 11,5 T. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ruchu i zniwelowanie utrudnień, przed przystąpieniem do budowy nowego mostu Wykonawca wykona objazd tymczasowy.

Termin realizacji został podzielony na etapy realizacyjne:
1) Budowa objazdu tymczasowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
2) Budowa mostu stałego – do maja 2020 r.
3) Roboty drogowe, roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu – do lipca 2020 r.

Do terminu realizacji zamówienia wlicza się okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

W bieżącym roku Wykonawca rozpocznie budowę objazdu tymczasowego. Natomiast w roku przyszłym, będzie kontynuował roboty budowlane przy budowie objazdu tymczasowego, zrealizuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu stałego oraz dojazdów, a następnie rozbiórkę objazdu tymczasowego i wykona roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA