REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG rozpoczął budowę obwodnicy miejscowości Sokół

13 marca 2023 roku rozpoczęła się budowa obwodnicy miejscowości Sokół w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 między Białymstokiem, a Wysokiem Mazowieckiem. Wykonawcą jest spółka STRABAG.

 

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.plZdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Głównym celem inwestycji jest skrócenie czasu dojazdu na trasie Białystok – Wysokie Mazowieckie, oraz poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych. Obecnie droga wojewódzka nr 678 przechodzi przez samo centrum miejscowości Sokoły, a zły stan techniczny drogi obniża bezpieczeństwo i komfort podróży.

– Projekt zakłada budowę drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 4,2 km. Zbudujemy obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678, która będzie nowym odcinkiem drogi klasy „G”. Będzie przebiegała po stronie północnej i zachodniej od miejscowości Sokoły, mając swój początek i koniec na drodze wojewódzkiej nr 678 – powiedział kierownik budowy Dariusz Kaczmarczyk z firmy STRABAG. – Obwodnica będzie miała po jednym pasie w każdą stronę, powstaną na niej trzy skrzyżowania typu rondo, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Planowana szerokość jezdni to 7 m – dodał.

Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania kolidujących z jezdnią, budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 od km 36+130 do km 40+274, dwóch skrzyżowań skanalizowanych z ruchem okrężnym, z drogami wojewódzkimi nr 671 i 678 oraz skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi. Wykonane zostaną nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy, wyspy dzielące czy azyle dla pieszych na skrzyżowaniach, rowy przydrożne i melioracyjne, oznakowania pionowe oraz poziome. Wykonawca zabezpieczy i przebuduje uzbrojenie terenu, który koliduje z budową drogi. Wybudowany zostanie również kanał technologiczny, a wzdłuż inwestycji zostaną wykonane pasy zieleni.

Obecnie cały ruch tranzytowy odbywa się przez gęsto zabudowany teren miejski. Droga, przecinająca południową część miejscowości Sokoły, krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 671, która jest korytarzem transportowym wiodącym bezpośrednio do drogi ekspresowej S8 w węźle „Jeżewo”. Intensywny ruch pojazdów przyczynia się do szeregu utrudnień w ruchu lokalnym, oraz negatywnie wpływa na środowisko i komfort życia mieszkańców, a liczne ubytki w nawierzchni, koleiny i spękania obniżają bezpieczeństwo jazdy.

Inwestycja została w dużej części sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) kwotą 27 mln zł.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA