REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG rozpoczął budowę spalarni w Olsztynie

Spółka STRABAG rozpoczęła prace budowlane instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej w miejskiej sieci ciepłowniczej (w systemie Waste to Energy) w Olsztynie.

 
Zakres prac, wykonywanych w ramach podpisanej z Doosan Heavy Industries and Construction w dniu 09.10.2020 r. umowy, obejmuje budowę obiektów kubaturowych niezbędnych do montażu instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej oraz budowę infrastruktury towarzyszącej.

W ramach prowadzonych robót wykonane będą również drogi dojazdowe i chodniki oraz utwardzone zostaną place, które obejmują powierzchnię ok. 20 000 m2. Powstaną stanowiska wyposażone w wagi samochodowe, stanowiska mycia i dezynfekcji kół, detektory substancji radioaktywnych, a teren całego zakładu zostanie ogrodzony. STRABAG jest odpowiedzialny za opracowanie i wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.

W skład nowej instalacji wchodzi blok energetyczny do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z wysokosprawną kogeneracją oraz gazowa-olejowa kotłownia szczytowa. Zakład produkować będzie ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Olsztyna.

Powstaną obiekty o kubaturze ok. 215 tys. m3 i powierzchni zabudowy 16,4 tys. m2, które zostaną wykonane w konstrukcji żelbetowej, stalowej lub stalowo-żelbetowej i posadowione na płytach lub stopach i ławach żelbetowych. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne o grubości 24 cm powstaną w technologii żelbetowej lub murowanej.

Projekt zakłada budowę: sieci wodociągowej wraz z instalacją przeciwpożarową, kanalizacji sanitarnej i przemysłowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, cieplnej, a także sieci energetycznych niskiego i wysokiego napięcia. Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania teletechniczne wraz z system telewizji przemysłowej. Wewnątrz zakładu zamontowany zostanie system wentylacji. Klimatyzacji i ogrzewania, a całością będzie zarządzał budynkowy BMS.

Realizacja budynku bunkra na odpady, w części podziemnej, będzie wykonywana w technologii ściany szczelinowej, natomiast część nadziemna będzie wykonywana w technologii ślizgu do wysokość 35 m.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Dossan Lentjes (Niemcy), który jest dostawcą i wykonawcą technologii. Spółka STRABAG zrealizuje roboty budowlane. W szczytowym momencie na budowie, u wszystkich wykonawców, w prace będzie zaangażowane 800-1000 osób.

Projekt powstaje z wykorzystaniem BAT (Best Available Technology). Powstający zakład będzie pierwszym i jednocześnie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach, który pozwoli na utylizację odpadów, wraz odzyskiwaniem energii. Instalacja zastąpi obecnie wykorzystywane instalacje węglowe. Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Tekst: STRABAG Sp. z o.o.
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.
Wizualizacja: Dobra Energia
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA