REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG rozpoczął budowę zachodniej obwodnicy Zielonek

Spółka STRABAG rozpoczęła realizację zachodniej obwodnicy Zielonek. Kontrakt prowadzony jest w formule „projektuj i buduj”, w tym 16 miesięcy przeznaczone jest na prace projektowe.

 
Grafika: STRABAG
Grafika: STRABAG
Umowa na zaprojektowanie i budowę zachodniej obwodnicy Zielonek została podpisana 8 kwietnia 2020 r. przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Inwestycja realizowana jest w podziale na dwa odcinki, odpowiednio:
– odcinek miejski o długości 1,05 km realizowany dla ZIM w Krakowie,
– odcinek pozamiejski o długości 1,15 km realizowanym dla ZDW w Krakowie.

W ramach podpisanej umowy zaprojektowany i wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 794, stanowiącej część tzw. Trasy Wolbromskiej o łącznej długości ok. 2,2 km. Początek odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego w Krakowie, na połączeniu z inwestycją Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową (dzielnica Krakowa), a kończy się na przyszłym Węźle Zielonki, na rozpoczynanej wkrótce budowie Północnej Obwodnicy Krakowa (S52). 

 Zakres robót realizowanych w ramach kontraktu obejmuje między innymi:
- budowę Trasy Wolbromskiej – droga klasy G, o długości ok. 2,2 km oraz przekroju 2×2 (dwa pasy jezdni o szer. 7 m w każdym kierunku, pasie rozdzielającym o szer. 3 m i poboczu o szer. 1,25 m),

- budowę łącznika Trasy Wolbromskiej z ul. Glogera (obecna DW 794) o długości ok. 300 m, wraz z budową ronda turbinowego na włączeniu do Trasy Wolbromskiej,

- przebudowę ul. Glogera (DW 794) na długości ok. 200 m,

- budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową 95 Kraków Mydlniki – Podłęże,
- budowę podziemnego przejścia dla pieszych pod obwodnicą.

- montaż systemu zarządzania ruchem oraz oświetlenia i ekranów akustycznych (o długości ok. 3,9 km).

Wybudowana zostanie również sieć dróg zbiorczych do obsługi przyległego terenu, powstaną chodniki (4,5 km) oraz ścieżki rowerowe (1,8 km), a także infrastruktura komunikacji miejskiej (5 zatok autobusowych i pętla).


Przebudowane zostaną urządzenia i sieci (sieć sanitarna, wodociągi, gazociągi, energetyka, teletechnika, kanał CO, urządzenia PKP) oraz dwie linie energetyczne wysokiego napięcia. Powstanie system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi.
Trasa Wolbromska stanowić będzie jeden z głównych dojazdów do centrum miasta z miejscowości położonych na północ od Krakowa.

Źródło: STRABAG Sp. z o.o.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA