REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG rozpoczął prace na obwodnicy Tuchowa

24 czerwca spółka STRABAG rozpoczęła prace budowlane na obwodnicy Tuchowa. Wartość kontraktu to blisko 51 mln zł brutto. Inwestycja jest realizowana w formule „projektuj i buduj”.

 

Wbicie pierwszej łopaty na obwodnicy Tuchowa, fot. STRABAG
Wbicie pierwszej łopaty na obwodnicy Tuchowa, fot. STRABAG

Obwodnica Tuchowa to jedna z krótszych, bo licząca ok. 3 km, ale również bardziej skomplikowanych inwestycji tego typu powstających w Małopolsce, co przekłada się na koszty realizacji i harmonogram prac. W październiku 2017 r.  STRABAG podpisał umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie na realizację obwodnicy Tuchowa.Wyzwaniem dla zespołu realizującego są uwarunkowania hydrologiczne. W bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi znajduje się rzeka Biała, a ukształtowanie terenu, szczególnie od strony ul. Ryglickiej, stwarza potencjalne zagrożenie spływającą wodą. Kluczowe stały się więc kwestie zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców oraz wyeliminowania ryzyka zalewania obwodnicy wodą podczas intensywnych opadów. Uwarunkowania te miały wpływ na czas niezbędny na wypracowanie optymalnych rozwiązań na etapie projektowym. Rozwiązania wypracowane i uzgodnione pomiędzy STRABAG, ZDW w Krakowie i Wodami Polskimi zakładają miedzy innymi wybudowanie stanowiska przepompowni, która umożliwi odprowadzenie nadmiaru gromadzącej się wody. W czerwcu 2020 r. ostatecznie zakończony został etap projektowania i kompletowania niezbędnej dokumentacji, a następnie wydany został ZRiD na realizację inwestycji, co umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

W dniu 24 czerwca br. odbyła się uroczystość wbicia symbolicznej pierwszej łopaty i tym samym rozpoczęcie prac budowlanych. W uroczystości udział wzięli między innymi: Magdalena Marszałek, Burmistrz Tuchowa; Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Dyrektor ZDW Kraków; Łukasz Płonka, Dyrektor Oddziału krakowskiego STRABAG Infrastruktura Południe oraz przedstawiciele jednostek samorządowych, posłowie i senatorowie RP.

W ramach budowy obwodnicy Tuchowa, która rozpoczyna się od strony Tarnowa, powstanie m.in. nowy most nad Białą, wiadukt nad ul. Polną i torami oraz trzy ronda, z których drugie – na ul. Ryglickiej będzie równocześnie włączało ruch na właściwą obwodnicę, biegnącą wzdłuż rzeki Biała, a nasypy obwodnicy będą jednocześnie pełnić funkcję wału przeciwpowodziowego. 

Najważniejsze parametry techniczne:
– początek odcinka na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 977 na południe od centrum Tuchowa,
– koniec odcinka na drodze wojewódzkiej nr 977 na północ od centrum Tuchowa,
– wschodnia obwodnica Tuchowa, droga klasy G, jako docelowy przebieg DW 977,
– korpus drogowy drogi wojewódzkiej nr 977, na odcinku poniżej projektowanego mostu drogowego MD1, jako nasyp drogowy o parametrach technicznych obiektu chroniącego przed powodzią, który wraz z odrębnie projektowanym prawobrzeżnym wałem domykającym, będzie stanowił zabezpieczenie, przeciwpowodziowe prawobrzeżnej części m. Tuchów,
– skrzyżowania typu „małe rondo”:
– trójwlotowego w km 0+076,31 drogi wojewódzkiej nr 977 z docelową drogą powiatową (ul. Mickiewicza),
– trójwlotowego w km 2+205,97 drogi wojewódzkiej nr 977 z drogą powiatową nr 1385K,
– trójwlotowego w km 2+643,39 drogi wojewódzkiej nr 977 z docelową drogą powiatową (ul. Daszyńskiego),
– most nad rz. Biała, obiekt o długości 316 m i szerokości 13,8 m, wykonany w technologii sprężonej, o obciążeniu użytkowym klasy A (wg normy PN-85/S-10030),
– wiadukt nad linią kolejową nr 96 i ul. Polną o długości 86,2 m i szerokości 13,8 m.

Źródło: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA