REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG rozpoczął rozbudowę DW 604 i DOL

Spółka STRABAG rozpoczęła rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 604 wraz z rozbudową Drogowego Odcinka Lotniskowego (DOL). Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 14 miesięcy (nie licząc okresu zimowego).

 
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Umowa została podpisana w dniu 06.04.2020 r. przez STRABAG Sp. z o.o. z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W zakres inwestycji wchodzi rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 o łącznej długości 12,5 km, w tym 3,24 km odcinka lotniskowego.

Przebudowywana droga stanowi połączenie Nidzicy z Wielbarkiem i znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 oraz chronionego krajobrazu, granicząc również z Puszczą Napiwodzko-Ramucką.

Drogowy Odcinek Lotniskowy o długości ok. 3 km powstał jeszcze w czasach Układu Warszawskiego i pełni funkcję infrastruktury obronnej. Ten fragment drogi ma cztery pasy, które w razie potrzeby mogą służyć jako lotnisko rezerwowe dla samolotów wojskowych, a w przypadku sytuacji awaryjnych umożliwia też lądowanie jednostkom cywilnym.
  
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG

Wzdłuż drogi przebiega również nieczynna linia kolejowa nr 225, która przecina drogę w 30+493 km. W miejscowości Ruskowo znajduje się, kolidujący z przebudową, bezwyznaniowy cmentarz wojskowy z czasów I Wojny Światowej, który w ramach realizowanych prac, zostanie przeniesiony w inne miejsce.

Przebieg projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 604 znajduje się w jej obecnym śladzie. W trakcie prowadzonych prac przebudowana zostanie gruntownie konstrukcja, wprowadzone będą korekty geometrii łuków, a także przebudowane zostaną skrzyżowania. Ruch pieszy i rowerowy zostanie wydzielony z jezdni oraz wybudowane zostaną przystanki autobusowe. Przebudowie podlegać będą również:
– kanalizacja deszczowa,
– sieć wodociągowa,
– przepusty stalowe pod jezdnią – 4 szt.,
– przepusty pod zjazdami,
– oświetlenie na terenie zabudowanym,
– urządzenia teletechniczne,
– urządzenia elektroenergetyczne,
– zbiorniki retencyjne,

Budowa w liczbach:
mieszanki MMA – 37 000 Mg
beton nawierzchniowy na fragmencie DOL – 28 000 m3
mieszanka kruszyw łamanych – 63 000 Mg
betony i stabilizacje – 65 000 m3
wykopy – 70 000 m3
nasypy – 250 000 m3

Źródło: STRABAG Sp. z o.o.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA