Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG rozpoczyna budowę walcowni dla Cognor

Spółka STRABAG zrealizuje w Siemianowicach Śląskich budowę hali produkcyjno-magazynowej walcowni kształtowników gorącowalcowanych wraz z budową obiektów towarzyszących, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

 

Wizualizacja: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Wizualizacja: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Umowa o wartości netto nie mniejszej niż 300 mln zł, jednakże nie większej niż 325 mln zł, pomiędzy STRABAG i Cognor SA została podpisana 22 maja 2023 r.

Start prac budowlanych zaplanowany jest na początek czerwca 2023 r. Zakładany start montażu urządzeń linii technologicznej, będących poza zakresem prac realizowanych przez STRABAG, ma się rozpocząć 12 miesięcy od startu budowy, a zakończenie prac, wg. harmonogramu to grudzień 2024 r.

Projekt będzie realizowany w oparciu o szczegółowy model stworzony przy wykorzystaniu metodologii Building Information Modeling (BIM), który został wykonany na etapie projektowania obiektu i umożliwił, między innymi, bezkolizyjne prowadzenie robót międzybranżowych.

– Dużym wyzwaniem w trakcie prac będzie demontaż i wyburzenia istniejących, podziemnych korytarzy, kanałów technologicznych i starych fundamentów po dawnej walcowni rur oraz precyzyjne wykonanie konstrukcji żelbetowej pod linię technologiczną przyszłej walcowni – Wojciech Mądry, Kierownik Projektu.

W pierwszych miesiącach wykonane zostanie palowanie pod fundamenty technologiczne oraz pod fundamenty hal produkcyjnych. W następnych etapach budowy odbywać się będzie wznoszenie konstrukcji hal i wykonywanie bloków żelbetowych pod linię technologiczną. Łączna długość wykorzystanych na placu budowy pali fundamentowych to 31 km, a objętość betonu konstrukcyjnego niezbędnego do realizacji projektu wynosi 51,5 tys. m3.

W zakresie spółki STRABAG jest wykonanie w sumie sześciu obiektów w tym dwóch nowych hal o funkcji produkcyjnej. Kompleks tworzyć będą: rozbudowana na potrzeby magazynu wsadu hala istniejąca, budynek hali produkcyjnej z warsztatem, magazyn wyrobów gotowych, budynek biurowo-socjalny, budynek z instalacją elektryczną i urządzeniami technicznymi oraz budynek pompowni pożarowej ze zbiornikiem wody. Wybudowane zostaną również parkingi dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla aut ciężarowych, wewnętrzny układ drogowy obejmujący chodniki i ulice i plac manewrowy.Całkowita powierzchnia użytkowa to 54 tys. m2, w tym trzy hale główne: – hala nr 1 o wymiarach: szerokość 97,3 m, długość 169,8 m, wysokość 16,5 m; – hala nr 2 o wymiarach: szerokość 70 m, długość 303 m, wysokość 22 m; – hala nr 3 o wymiarach: szerokość 59 m, długość 152 m, wysokość 18,8 m.

Zakres robót instalacyjnych obejmuje wykonanie, między innymi: sieci zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej oraz wody pitnej i p.poż instalacji niskiego i średniego napięcia, instalacji cieplnej oraz budowę linii zasilającej 110 kV.

Źródło: tekst STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI