REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG szuka dostawcy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Postawiony przez STRABAG cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040, wymaga wprowadzania nowych rozwiązań w różnych obszarach działalności firmy, które przyczyniać się będą do redukcji emisji CO2.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl
Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Jednym z obszarów, w których spółka wprowadza ekologiczne i nowoczesne rozwiązania jest firmowa flota samochodowa, którą aktualnie tworzy ponad 60 pojazdów. W związku z planowanym dalszym jej powiększaniem oraz zapewnieniem optymalnych warunków użytkowania STRABAG zamierza rozbudować swoją sieć ładowania pojazdów elektrycznych.

28 lipca STRABAG ogłosił przetarg, w ramach którego wybierze dostawcę niezbędnej infrastruktury. Przedmiotem przetargu jest dostawa oraz uruchomienie 42 szt. ładowarek półszybkiego ładowania (44 kW) i 1 szt. ładowarki szybkiego ładowania (125 kW) wraz z budową instalacji elektrycznych. W związku z nałożonym na przedsiębiorców obowiązkiem budowy punktów ładowania zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, STRABAG zamierza wybrać wykonawcę, który podejmie się sprzedaży, dostawy i uruchomienia:
– 42 szt. półszybkich stacji ładowania prądem zmiennym, o mocy zainstalowanej 44 kW i możliwością ładowania mocą 22 kW,
– 1 szt. stacji szybkiego ładowania prądem stałym o mocy nominalnej 125 kW.
Przedmiotem przetargu objęte jest również zaprojektowanie i budowa instalacji elektrycznych w lokalizacjach należących do STRABAG. Do obowiązków wykonawcy będzie należało też przygotowanie wszystkich formalności związanych z budową oraz dopuszczeniem ładowarek do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).Termin wykonania całości przedsięwzięcia dla dostawy, montażu i uruchomienia 42 szt. ładowarek półszybkiego ładowania wraz z zaprojektowaniem i budową instalacji elektrycznych to 31.12.2025 r., natomiast realizacja przedsięwzięcia dotyczącego dostawy, montażu i uruchomienia 1 szt. ładowarki szybkiego ładowania powinna odbyć się w terminie 31.05.2024 r.Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2023 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA